150 INSTITUTIONER HAR TAGET KAMPEN OP MOD ENGANGSSERVICE

 

Engangsservice er nemt og bekvemt, men også én af de største syndere i brug-og-smid-væk-kulturen. Derfor har Frederiksberg Kommune, som første kommune i Danmark, vedtaget at udfase engangsservice i samtlige af kommunens ca. 150 offentlige institutioner.

 

EN KÆRKOMMEN UDFORDRING

Fra januar 2020 til december 2021 sløjfer Frederiksbergs offentlige institutioner engangsservice og overgår til at bruge flergangsservice i metal, glas, hård plast og porcelæn, der kan vaskes op igen og igen. Og det gælder både for daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner, rådhuset, hjemmeplejen, idrætsinstitutioner og mange flere. Det er en stor udfordring. Derfor har Frederiksberg Kommune bedt Naboskab om at foretage en større undersøgelse af institutionernes syn på forsøget. Og retningen er klar. Hele 81 pct. af medarbejderne i institutionerne bakker op om forsøget.

 

FORBUD ELLER FORSØG?

Vi lagde ud med at anbefale Frederiksberg Kommune at udskifte det planlagte ‘forbud’ med den positive betegnelse ‘miljøforsøg’. Mere præcist navngav vi projektet ‘Miljøforsøg – sammen mod engangsservice’, fordi det skaber positive associationer blandt institutionernes medarbejdere og giver en fornemmelse af, at forsøget er et fælles projekt. I samme omgang gav vi institutionerne klare retningslinjer og eksempler på alt det flergangsservice, de gerne må bruge.

VI SATTE OS I MEDARBEJDERENS STED

Derefter kortlagde vi institutionernes holdninger til forsøget. For hvis frasen om at stå sammen ikke skal blive hul, er det vigtigt at forstå og imødekomme nogle af de udfordringer, som forventeligt vil opstå i institutionerne. Indledningsvist lavede vi kvalitative interviews med medarbejdere fra fem forskellige institutioner om deres tanker, bekymringer og glæder i forbindelse med forsøget. Ud fra deres inputs lavede vi et spørgeskema, som blev sendt af sted til samtlige af kommunens 150 institutioner.

 

HVAD MENER INSTITUTIONERNE?

Undersøgelsen har givet indsigt i institutionernes forskelligheder - og dermed også forskellige syn på udfordringer ved at overgå til flergangsservice. Den viser, at medarbejdernes store opbakning til forsøget primært skyldes miljømæssige hensyn. Undersøgelsen afslører samtidig en stolthed over at tilhøre en kommune, der rykker på den grønne dagsorden.

 

SPIN-OFF FORSØG

Efter miljøforsøget blev skudt i gang 1. januar 2020 har vi i Naboskab lavet 3 spin-off forsøg til at kortlægge, hvordan forsøget er blevet taget imod i forskellige institutioner. Gennem feltbesøg, observationer og interviews har vi indsamlet viden om udfordringer og løsninger, som kan deles som inspiration blandt institutionerne. Derved er forhåbningen, at endnu flere får mod på at overgå til brug af flergangsservice og reducere eller helt forebygge institutionernes fortsatte køb og forbrug af engangsservice. 

 

Undersøgelsen inkluderer tre forskellige typer institutioner:

  1. Skoler, daginstitutioner, fritids- og ungdomsorganisationer
  2. Private aktører, som har til huse i Frederiksbergs institutioner
  3. Jobcentre og borgerservice

 

NÆSTE SKRIDT

Som afslutning på vores treårige samarbejde vil vi i Naboskab i løbet af 2021 foretage en slutevaluering af miljøforsøget, samt pege i retning af en løsning hvor forsøget kan blive et permanent tiltag i kommunens institutioner.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

      

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring eller skriv til projektleder og partner Hanne Hjorth (+45 81 52 32 81, hh@naboskab.dk).