150 INSTITUTIONER HAR TAGET KAMPEN OP MOD ENGANGSSERVICE

 

Engangsservice er nemt og bekvemt, men også én af de største syndere i brug-og-smid-væk-kulturen. Derfor har Frederiksberg Kommune, som første kommune i Danmark, vedtaget at udfase engangsservice i samtlige af kommunens ca. 150 offentlige institutioner.

 

EN KÆRKOMMEN UDFORDRING

Fra januar 2020 til december 2021 sløjfer Frederiksbergs offentlige institutioner engangsservice og bruger i stedet flergangsservice i metal, glas, hård plast og porcelæn, der kan vaskes op igen og igen. Det gælder både for daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner, rådhuset, hjemmeplejen, idrætsinstitutioner og mange andre institutionstyper. Det er en stor udfordring. Derfor har Frederiksberg Kommune bedt os i Naboskab om at evaluere forsøget og institutionernes syn på udfasningen - både ved forsøgets opstart og afslutning, samt midtvejs. Og retningen er klar: Allerede ved forsøgets start, bakkede hele 81 pct. af medarbejderne i institutionerne op om forsøget.

 

FORBUD ELLER FORSØG?

Vi lagde ud med at anbefale Frederiksberg Kommune at udskifte det planlagte ‘forbud’ med den positive betegnelse ‘miljøforsøg’. Mere præcist navngav vi projektet ‘Miljøforsøg – sammen mod engangsservice’, fordi det skaber positive associationer blandt institutionernes medarbejdere og giver en fornemmelse af, at forsøget er et fælles projekt. I samme omgang gav vi institutionerne klare retningslinjer og eksempler på alt det flergangsservice, de gerne må bruge. For at inkludere institutionerne, blev der desuden valgt en miljøambassadør i hver institution som tovholder på forsøget.

FORUNDERSØGELSE

Før forsøget blev igangsat, kortlagde vi institutionernes holdninger til forsøget. For hvis frasen om at stå sammen ikke skal lyde hul, er det vigtigt at forstå og imødekomme nogle af de udfordringer, som forventeligt vil opstå, når man dropper engangsservice.

 

Derfor lavede vi lange interviews med medarbejdere fra fem forskellige institutioner om deres tanker, bekymringer og glæder i forbindelse med forsøget. Med udgangspunkt heri lavede vi et spørgeskema, som blev sendt rundt til samtlige af kommunens 150 institutioner. Forundersøgelsen gav dermed et bredt indblik i vidt forskellige institutionerne med vidt forskellige udfordringer og bekymringer. Mange institutioner var bekymrede over afholdelse af større arrangementer og andre over manglende infrastruktur til indsamling og opvask af flergangsservice. Enkelte fik dispensation, fordi udfordringen var for stor. Men forundersøgelsen viste også en stolthed blandt medarbejderne over at tilhøre en kommune, der rykker på den grønne dagsorden. 

 

MIDTVEJSEVALUERING

Midtvejs i forsøget, i efteråret 2020, undersøgte vi, hvordan forsøget var blev taget imod i de forskellige institutioner. Vi besøgte en række institutioner, interviewede miljøambassadører og medarbejdere og observerede institutionernes brug af flergangsservice. Vi har dermed fået indsigt i institutionernes udfordringer, men også løsninger. Fx har nogle institutioner indkøbt mere flergangsservice for at undgå at løbe tør - eller været en tur i genbrugsbutikker for at finde forskellige krus, så hver medarbejder kan få sit eget. De gode løsninger er blevet delt institutionerne imellem til inspiration for de institutioner, der ikke har kunnet slippe engangsservicen. 

 

NÆSTE SKRIDT

Som afslutning på vores treårige samarbejde vil vi i efteråret 2021 foretage en slutevaluering af miljøforsøget. På baggrund af hele undersøgelsen vil vi lave anbefalinger til, hvordan forsøget kan blive et permanent tiltag.

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om udfordringerne ved at overgå til flergangsservice eller om vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så kontakt projektleder og partner Hanne Hjorth (+45 81 52 32 81, hh@naboskab.dk).

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

      

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning