150 INSTITUTIONER HAR TAGET KAMPEN OP MOD ENGANGSSERVICE

 

Engangsservice er nemt og bekvemt, men også én af de største syndere i brug-og-smid-væk-kulturen. Derfor har Frederiksberg Kommune, som første kommune i Danmark, vedtaget at udfase engangsservice i samtlige af kommunens ca. 150 offentlige institutioner.

 

EN KÆRKOMMEN UDFORDRING

Fra januar 2020 til december 2021 sløjfer Frederiksbergs offentlige institutioner og kontorer engangsservice og overgår til at bruge flergangsservice i metal, glas, hård plast og porcelæn, der kan vaskes op igen og igen. Og det gælder både for daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner, rådhuset, hjemmeplejen, idrætsinstitutioner og mange flere. Det er en stor udfordring. Derfor har Frederiksberg Kommune bedt Naboskab om at foretage en større undersøgelse af institutionernes syn på forsøget. Og retningen var fra starten klar. Hele 81 pct. af medarbejderne i institutionerne bakkede op om forsøget. Med udgangen af 2021 er spørgsmålet: kan forbuddet mod engangsservice gøres permanent? Vores svar er et rungende JA!

 

‘FORBUD’ ELLER ‘MILJØFORSØG’?

Vi lagde ud med at anbefale Frederiksberg Kommune at udskifte det planlagte ‘forbud’ med den positive betegnelse ‘miljøforsøg’. Mere præcist navngav vi projektet ‘Miljøforsøg – sammen mod engangsservice’, fordi det skaber positive associationer blandt institutionernes medarbejdere og giver en fornemmelse af, at forsøget er et fælles projekt. I samme omgang gav vi institutionerne klare retningslinjer og eksempler på alt det flergangsservice, de gerne må bruge. For at inkludere institutionerne, blev der desuden valgt en miljøambassadør i hver institution som tovholder på forsøget.

 

 

FORUNDERSØGELSE

Før forsøget blev igangsat, kortlagde vi institutionernes holdninger til forsøget. For hvis frasen om at stå sammen ikke skal lyde hul, er det vigtigt at forstå og imødekomme nogle af de udfordringer, som forventeligt vil opstå, når man dropper engangsservice. 

Derfor lavede vi interviews med medarbejdere fra fem forskellige institutioner om deres tanker, bekymringer og glæder i forbindelse med forsøget. Med udgangspunkt heri lavede vi et spørgeskema, som blev sendt rundt til samtlige af kommunens 150 institutioner. Forundersøgelsen gav dermed et bredt indblik i vidt forskellige institutioner med vidt forskellige udfordringer og bekymringer. Mange institutioner var bekymrede over afholdelse af større arrangementer og andre over manglende infrastruktur til indsamling og opvask af flergangsservice. Enkelte fik dispensation fordi udfordringen var for stor. Men forundersøgelsen viste også en stolthed blandt medarbejderne over at tilhøre en kommune, der rykker på den grønne dagsorden. 

 

MIDTVEJSEVALUERING OG SPIN-OFF FORSØG

Midtvejs i forsøget, i efteråret 2020, undersøgte vi, hvordan forsøget var blev taget imod i de forskellige institutioner, og om det var gået i glemmebogen grundet covid-19. Vi besøgte en række institutioner, interviewede miljøambassadører og medarbejdere og observerede institutionernes brug af flergangsservice. Vi lavede også en række spin-off forsøg, hvor vi udfordrede nogle af de dispensationer, der var givet, og afsøgte alternativer til engangsservicen. Vi har dermed fået indsigt i institutionernes udfordringer, men også løsninger. Fx har nogle institutioner indkøbt mere flergangsservice for at undgå at løbe tør - eller været en tur i genbrugsbutikker for at finde forskellige krus, så hver medarbejder kan få sit eget. De gode løsninger er blevet delt institutionerne imellem til inspiration for de institutioner, der ikke har kunnet slippe engangsservicen.

 

SLUTEVALUERING: STOR OPBAKNING TIL PERMANENT TILTAG

Som afslutning på vores treårige samarbejde lavede vi i efteråret 2021 en slutevaluering af forsøget. Vi udsendte et digitalt spørgeskema til kommunens institutioner, hvor de evaluerede forsøget, kom med inputs til gode løsninger, og pegede på hvilke udfordringer, der skal arbejdes videre med, hvis forbuddet mod engangsservice gøres permanent. 

Vi lavede derudover seks feltbesøg i institutioner og ved arrangementer i kommunen. Her interviewede vi medarbejdere om erfaringer fra forsøget og de alternativer til engangsservice de har fundet. Ved arrangementer observerede og interviewede vi gæster og medarbejdere om deres oplevelser med flergangsservice. Evalueringen viste tydeligt, at der i institutionerne er stor opbakning til at tiltaget gøres permanent. Langt størstedelen af medarbejderne  ønsker at arbejde videre med at finde gode løsninger, så engangsservicen kan undgås - både i det daglige og ved store arrangementer. 

 

VIL DU HØRE NÆRMERE
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring eller skriv til projektleder og adfærdskonsulent Ninna Thorup (+45 28 93 54 20, nt@naboskab.dk) eller partner Hanne Hjorth (+45 81 52 32 81, hh@naboskab.dk).

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

      

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.7: Promover bæredygtighed i offentlige indkøb
Delmål 13.2: Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning