Hvordan afholder man idrætsevents, der også er sunde for miljøet?

Det er noget helt særligt, når mange tusinde idrætsudøvere samles til events. Events er dog ofte ensbetydende med trykte programmer, medaljer, t-shirts, forplejning, service, affald og bannere, der alt sammen sætter et aftryk i CO2-regnskabet. Så hvordan kan man reducere arrangementernes CO2-aftryk, så festlighederne bliver bæredygtige? Det har vi undersøgt.

 

 

Som en del af en 4-årig bæredygtighedsstrategi ønsker Danmarks Idrætsforbund (DIF) at mindske idrættens CO2-aftryk. Her spiller events en stor rolle. Vi har hjulpet DIF med at få et indblik i, hvilket CO2-aftryk et event efterlader, og givet en praktisk vejledning til, hvordan grønnere events fremover kan planlægges. 

 

Sådan har vi lavet beregninger

Projektets resultater bygger på kvantitative beregninger af CO2-aftryk i tons materiale og tons CO2. Til at lave beregningerne har vi bl.a. brugt Bæredygtig Bundlinje Værktøj 2.0 (BBV2), der er udarbejdet af DTU Management. Der er taget udgangspunkt i et fiktivt event, hvor vi sammen med DIF har lavet estimater over forbrug af de forskellige materialer, der vil blive brugt til et typisk event. Materialerne er blevet vejet, og deres CO2e-faktor er blevet bestemt gennem BBV2, databasen IDEMAT og videnskabelige publikationer. 

På baggrund af beregningerne har vi udarbejdet et samlet overblik, der kan bruges som vejledning til beslutninger internt i DIF. Vi har desuden lavet en kortlægning af virksomheder, der er relevante for DIFs videre arbejde med at skabe grønnere idrætsevents. 

 

Tre tommelfingerregler, så du kommer godt fra start 

Så hvordan kommer man som arrangør nemt i gang med at skabe grønnere events? Det har vi opsummeret i  tre tommelfingerregler: 

  1. Flergangs frem for engangs: undgå at købe materialer, der kun kan bruges en gang. Det allerbedste er at leje produkter. 
  2. Genanvendt frem for jomfueligt: vælg produkter, der er fremstillet af genanvendt materiale. Fx t-shirts i genanvendt polyester eller medaljer i genanvendt plast.
  3. Affaldssortering: det skal være muligt og nemt for deltagere at sortere deres affald til eventet, ligesom der skal sorteres, når der ryddes op efter eventet er slut. 

Vi anbefaler, at man inddrager eventdeltagerne og gør dem opmærksomme på, hvad de kan gøre, for at gøre eventet mere klimavenligt - fx affaldssortere eller tage cyklen til og fra eventet. Generelt kan digitale løsninger eller app’s også gøre en stor forskel, da man dermed kan undgå trykt informationsmateriale, der ender i skraldespanden.

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller hvordan vi hjælper med at skabe overblik med CO2 beregninger generelt? Så ring til projektleder og antropolog  Ninna Frandsen Thorup eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL - for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber