Hvordan kan attraktive studieboliger og cirkulært byggeri gå hånd i hånd?

I mange af de større byer er der i dag stor efterspørgsel på boliger, og især studerende har svært ved at finde steder at bo. CPH Village har en drøm om at møde denne efterspørgsel, og samtidig bidrage til den grønne omstilling. Som en del af CØ SMV programmet har Naboskab hjulpet dem med at undersøge, hvordan denne drøm kan gå i opfyldelse. 

 

 

GRØNNE STUDIEBOLIGER
CPH Village bygger midlertidige, bæredygtige studieboliger i København. De lejer sig ind på ubebyggede områder i ca. 10 år af gangen, og etablerer her villages bestående af 150-200 modulopbyggede studieboliger. I dag er der 3 villages i København beliggende på hhv. Vesterbro, Refshaleøen og Amagerbro. 

Virksomheden har et ønske om at udvikle løsninger og forretningsmodeller, der hjælper med at accelerere den grønne omstilling. De arbejder for at både deres nuværende og kommende boliger skal være mere bæredygtige, og havde i den forbindelse brug for hjælp til at lave beregninger og tage beslutninger der sikrer, at de kan gøre en forskel for miljøet, reducere ressourcespild og samtidig gøre deres boliger endnu mere attraktive for studerende. 

 

CIRKULÆRE TILTAG - PÅ DEN KORTE OG DEN LANGE BANE

Vi har i Naboskab hjulpet med at analysere CPH Village’s ressourcebrug, og sammen har vi på baggrund af analysen lagt en plan for en cirkulær forretningsmodel. På den korte bane er målet at bygge nye villages ved brug af mere bæredygtige og cirkulære byggematerialer. Cirkulær økonomi skal på den måde bygges ind i kernefortællingen, i takt med at hver village bliver grønnere end den forrige. På den lange bane er målet at bygge mange flere villages, der kan danne ramme om et bæredygtigt studieliv for unge i byen.

 

BÆREDYGTIGHED INDTÆNKT I ALLE FASER

CPH Village vil fremover indtænke cirkulær økonomi i tre faser omkring byggeriet: før, under og efter. 

FØR BYGGERIET: Her er målet at gradvist at overgå til mere og mere bæredygtige byggematerialer. Når villages skal flyttes eller fjernes skal der desuden stræbes efter at materialer afsættes til innovative aktører

UNDER BYGGERIET: Her skal CO2 aftrykket mindskes gennem en forbedret affaldssortering og -håndtering.

EFTER BYGGERIET: Efter afsluttet byggeri kan der i de enkelte villages arbejdes med at fremme bæredygtig adfærd hos beboerne gennem nudging og inddragelse. Naboskab har fx på baggrund af interviews med beboere udarbejdet kommunikationsmateriale med tips til, hvordan beboerne kan spare på vand og el - og dermed være med til at sænke deres CO2-aftryk.

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med cirkulær økonomi generelt? Så ring til projektleder og antropolog Ninna Frandsen Thorup (M: +45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

Delmål 11.3: Gør byerne inkluderende og bæredygtige

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil