Hvordan kan emballagespild mellem risteri og kaffebar mindskes?

Kaffen er for mange en helt fast del af hverdagsrutinen. Men mens afstanden fra hjemmet til den foretrukne kaffebar kan være kort, er den samlede produktionskæde fra bønne til kop lang og kompleks. Derfor kan det være svært at overskue, hvor der præcis kan sættes ind, hvis man ønsker at sikre mindst muligt spild i kæden - og samtidig ønsker kaffe af højest mulig kvalitet. Denne udfordring har vi sammen med Original Coffee taget op. Her fokuserede vi særligt på emballagespild mellem risteri og kaffebar.

 

 

EN KAFFEBAR MED GRØNNE AMBITIONER

Original Coffee består af 11 kaffebarer i København og omegn. Udover cafeerne driver Original Coffee en webshop, hvor de sælger udstyr og bønner. Original Coffee ønsker hele tiden at optimere deres grønne, bæredygtige bundlinje. Til det har vi hjulpet med at lægge en målrettet strategi for, hvordan ambitionsniveauet kan udleves bedst muligt. 

 

EN CIRKULÆR FORRETNINGSMODEL

Gennem løbende rådgivning og sparring med Original Coffee, har vi bl.a. været med til at udarbejde en analyse af Original Coffees CO2 og ressourceforbrug. På baggrund af analysen har vi efterfølgende udpeget fire indsatsområder at arbejde videre med.

  • En indsats målrettet leverandører og samarbejdspartnere med fokus på emballage
  • Cirkulære systemer for take-away emballage 
  • En bedre og mere ensartet affaldssortering 
  • Transparens og kommunikation til kunder

 

KAFFEBØNNEN FLYTTER: FRA ENGANGSPOSE TIL FLERGANGSBEHOLDER

På baggrund af ressourceprofilen besluttede vi sammen at fokusere på en indsats målrettet Original Coffees leverandører og samarbejdspartnere. Kaffebønner til Original Coffees cafeer blev tidligere leveret i poser, sammensat af papir og plast, som kun kan bruges en enkelt gang. De sammensatte materialer betyder også, at poserne ikke kan genanvendes. ‘Derfor har Original Coffee et stort potentiale i at udskifte poserne med større beholdere i hård plast, der kan bruges igen og igen. Beholderen skal cirkulere mellem risteriet og kaffebarerne og være med til at mindske emballagespildet markant. Løsningen er allerede ved at blive testet og udbredt til alle Original Coffees cafeer. 

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores rådgivning om cirkulære forretningsmodeller? Så ring til projektleder og antropolog  Ninna Frandsen Thorup (M: +45 28 93 54 20). 

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber