NETVÆRK FOR CIRKULÆR ØKONOMI I SYDHAVNEN - EN PLATFORM FOR SAMARBEJDE

Med afslutningen af Områdefornyelsens Sydhavn var der fare for, at det gode arbejde med cirkulær økonomi siden 2014 ville falde til jorden. Derfor har Naboskab, i samarbejde med Områdefornyelsen Sydhavn og Aalborg Universitet, hjulpet med at opbygge et CØ-netværk i Sydhavnen med en konkret strategi og plan for kommende CØ-aktiviteter til gavn og glæde for Sydhavnens borgere, foreninger og virksomheder.

 

FORANKRING KRÆVER EJERSKAB

Vi har ledt og faciliteret en proces, der har fået aktørerne til at arbejde sammen om at udvikle Sydhavnen som hotspot for cirkulær økonomi. Det har været vigtigt for os, at de lokale aktører føler ejerskab over netværket. Vores vigtigste opgave har derfor været at lede processen uden at overtage styringen.

 

HELT KONKRET HAR VI:

  • Været i tæt dialog med de lokale CØ-aktører
  • Afholdt to forankringsworkshops for aktørerne
  • Afholdt to offentlige CØ-events i Sydhavnen
  • Faciliteret udarbejdelsen af en forankringsstrategi

 

Gennem tæt dialog med centrale aktører har vi fået øje på fælles udfordringer og motivationer, som har været omdrejningspunktet for forankringsprocessen. Vi har desuden arbejdet på at skabe opmærksomhed om og opbakning til netværket blandt borgere og besøgende i Sydhavnen. Det har vi gjort med to events, som samtidig har afsløret, hvilke CØ-aktiviteter bydelens borgere og aktører er mest interesserede.

 

 

CØ-SAMARBEJDET LEVER VIDERE

CØ-Netværk Sydhavnen er nu en realitet, og der er lagt en to-årig forandringsplan og-strategi, som skal sikre et fælles holdepunkt blandt aktørerne. Vi glæder os til at følge netværket og den cirkulære udvikling i Sydhavnen.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med facilitering og cirkulær økonomi generelt? Så kontakt partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).