Samskabelse om fremtidens affaldsløsninger

Samskabelse om fremtidens affaldsløsninger

Affald og genbrug er for alvor kommet på dagsordenen. Det ser vi i de kommunale affaldsstrategier og den kommende nationale affaldsplan for 2019-2024. Vi ser det også i anbefalingerne om cirkulær økonomi fra regeringens advisory board. Flere kommuner oplever problemer med affald, forkert affaldssortering og store mængder storskrald. Det gør arbejdet med affald besværligt og samtidig går mange nyttige ressourcer tabt.

 

 

Vi tror, at fremtidens affalds- og ressourceløsninger i højere grad skal opstå i samarbejdet mellem kommune og borger. Vi skal blive bedre til at involvere og forstå borgerne i fremtidens affaldsløsninger. Derfor har vi indgået et stort partnerskab med Frederiksberg Kommune under navnet "Innovative affaldsløsninger". Projektet fokuserer på samskabelse mellem kommune og borgere og skal undersøge, hvordan frivillige "Miljøambassadører" kan styrke miljøindsatsen og genbrug lokalt i boligforeningerne.

 

Som del i partnerskabet er 10 boligforeninger blevet udvalgt, hvor der er opsat Bytteskabe som beboerne kan bytte ting i. Projektet har allerede skabt glæde i de 10 boligforeninger - både blandt beboerne og Miljøambassadørerne. I projektet undersøger Naboskab også borgernes adfærd og opfattelser af genbrug, affaldssortering, klunseri og storskrald. Projektet skaber  viden om frivillighed, samskabelse og borgerinddragelse i forhold til kommunale affaldsløsninger. Denne viden kan Frederiksberg Kommune bruge i deres videre arbejde med affald og genbrug.

 

 

Det næste skridt bliver at udbrede den viden til andre kommuner. Der kommer til at ske store forandringer på affaldsområdet de næste par år. Vi tror på, at innovation og brugerinddragelse bliver afgørende for at skabe de bedste affaldsløsninger til fremtiden. Projektet løber til udgangen af 2017 og er støttet af Erhvervsstyrelsens pulje til socialøkonomiske virksomheder.

 

Hvis I som kommune eller anden aktør er interesseret i at høre mere om vores partnerskab med Frederiksberg kommune og den viden, der kommer ud af projektet så kontakt os på info@naboskab.dk. I kan også læse mere her på hjemmesiden.