Cirkulær økonomi fra borgernes synspunkt

Cirkulær økonomi fra borgernes synspunkt

Cirkulær økonomi er i fokus i Danmark. Senest i forbindelse med de 27 anbefalinger, som regeringens Advisory Board kom med d. 7. juni 2017. Cirkulær økonomi er et bredt emne, der bl.a. omfatter kommuner, virksomheder og forbrugere. I Naboskab er vi fokuseret på at forstå almindelige borgere og forbrugere når det kommer til udviklingen af den cirkulære økonomi. Vi er også særligt optaget af at skabe konkrete løsninger, viden og resultater, der kan bruges til at fremme en cirkulær økonomi, der kommer helt almindelige borgere og forbrugere til gode. Derfor skal Naboskab være med til at planlægge en session om "Cirkulær økonomi fra et borger- og et forbrugerperspektiv" ved Miljøstrategisk Årsmøde 2017. Det glæder vi os rigtig meget til.

 

Sessionen vil diskutere hvorvidt og hvordan man kan opnå væsentlige reduktioner af ressourceforbruget ved hjælp af cirkulær økonomi. Sessionen kigger også på hvordan man kan "forsinke" ressourceflowet, fra produktion til affald, ved at forlænge produkters levetid, og ved at dele produkterne mere. Vi ser på muligheder og barrierer for hvordan virksomheder kan arbejde med at forlænge levetider for produkter gennem bl.a. systematisk anvendelse i produktion og innovation af informationer fra service, reparation, kundeklager m.m. Sessionen tager et kritisk blik på forbrugssamfundet, som en mainstream forståelse af cirkulær økonomi ikke tager fat på. Vi vil inddrage Naboskabs egne undersøgelser, viden og erfaringer med bytte og dele i by- og boligområder samt andre aktøres erfaringer fra f.eks. reparationsværksteder. Formålet med Miljøstrategisk Årsmøde er at skabe en institution, der sikrer en fremadrettet diskussion om bæredygtig omstilling i Danmark på tværs af fagligheder og organisatoriske tilhørsforhold.

 

 

Miljøstrategisk Årsmøde 2017 afholdes på Aalborg Universitet i København torsdag d. 30. nov. - fredag 1. dec. 2017. Udover cirkulær økonomi vil der også være et tema om infrastruktur, ejerskab og demokrati. Et nærmere program og information omkring deltagelse følger. Læs mere på www.miljostrategisk.dk. Hvis I vil vide mere om hvordan vi hjælper kommuner og virksomheder med at forstå deres borgere og kunder i forhold til cirkulær økonomi, så kontakt os på info@naboskab.dk.