Udvikling og design af byttestation

BYTTESTATION

 

EUROPAREKORD I AFFALD 
I Danmark smider vi rigtig mange gode og brugbare ting ud, og vi har Europa-rekord i affaldsproduktion. Den gennemsnitlige dansker smider 9 kg affald ud om ugen. I den forbindelse har Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, Lokaludvalget Kongens Enghave og Vesterbro Områdefornyelse startet projekt "Vesterbyt". Visionen bag projektet er at øge andelen af ting til direkte genbrug blandt naboer på Vesterbro.
 
UDVIKLING OG DESIGN AF BYTTESTATION
På baggrund af vores erfaringer med "Naboskabe" og bytteskabe, fik vi i Naboskab til opgave at undersøge, udvikle, designe og opsætte en stor byttestation som pilotprojekt. Byttestationen blev opført centralt på Vesterbro i krydset mellem Dybbølsgade, Sønder Boulevard og Saxogade. Naboskab har udformet og designet byttestationen og den er blevet bygget og konstrueret primært i genbrugsmaterialer.
 
KÆMPE SUCCES MED AT BYTTE
Idet byttestation at gratis og åbent tilgængeligt døgnet rundt, kan alle nu nemmere involveres i at bytte ting, i stedet for kun at købe nyt. Denne løsning byttet på cirkulære økonomiske principper bidrager til et mere miljøvenligt ressourceforbrug, mere genbrug frem for affaldsgenerering og nyindkøb. Projektet har været en kæmpe succes, og udover at have sat fokus på forbrug, så har byttestationen samtidig skabt et nyt socialt mødested for de lokale i området. Efter pilotprojektet blev byttecentralen derfor opsat som en mere permanent løsning til styrkelse af fællesskaber og deling af ressourcer.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Byttestationen er effektfuld ved at reducerer miljøbelastning pr. indbygger - særligt ift. at reducere ting der ellers var endt som storskrald eller som husholdningsaffald.
Delmål 12.2: Hjælper med en bæredygtig forvaltning og udnyttelse af ressourcer med flere ting til genbrug.
Delmål 12.5: Byttecentralen hjælper med at reduceres affald gennem forebyggelse og genbrug fremfor nyindkøb.
Delmål 12.8: Byttecentralen er med til at informere om bæredygtighed og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde udvikling og implementering af deleøkonomiske og cirkulære løsninger? Så ring til antropolog og direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).