Bytteskabe til Sydhavnens Bibliotek


Vi smider alt for mange gode og brugbare ting ud, fordi det er besværligt at skille os af med det på ansvarlig vis. Derfor har vi i Naboskab lavet en række bytte- og deleinstallationer til boligforeninger og offentlige rum.


På baggrund af vores erfaring med de fysiske byttestationer, blev vi bedt om
at hjælpe til med etableringen af tre bytteskabe i naturområdet ved Karens Minde, hvor Sydhavnens Bibliotek er placeret. Vi har udviklet tydelig skiltning og forklarende tekst til skabene, så brugerne nemt kan gennemskue konceptet og få svar på lavpraktiske spørgsmål. Det har vi gjort med udgangspunkt i tidligere brugerundersøgelser og vores viden om hvilke barrierer, der er forbundet med at bytte i det offentlige rum. Bytteskabene er blevet til i samarbejde med Out of Office Architecture og bibliotekets frivillige Karmagruppe, som fremadrettet vil sørge for at holde orden i de aflagte ting og sager. Derfor har de fået det lokale navn “karmaskabe”.


I modsætning til genbrugsbutikker med faste åbningstider, er bytteskabene gratis at bruge og tilgængelige døgnet rundt. Det er tilmed nemt for brugerne af biblioteket og naturområdet ved Karens Minde at tjekke, om der er noget i skabene, de kan bruge, når de alligevel kommer forbi. Vores evaluering af Vesterbyt viste, at byttestationer derfor fungerer som som et supplement til genbrugsbutikker. Det betyder, at karmaskabene vil komme til at redde aflagte ting fra at ende i skraldespanden.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6
: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med udvikling og evaluering af deleøkonomiske løsninger? Så ring eller skriv til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96, E: kr@naboskab.dk).