Borgerundersøgelse til den kommende affaldsplan i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune arbejdes der på en ny affaldsplan. For at gøre planen relevant for roskildenserne har vi undersøgt, hvad de mener om kommunens affaldsordning, hvilke barrierer de har for at sortere, og hvad de tænker om kommunens kommunikation på området.

På baggrund af undersøgelsens resultater - og vores eksisterende viden om affald og sortering - har vi udviklet anbefalinger til kommunens arbejde med at udvikle en affaldsplan, som giver mening for borgerne.

 

Undersøgelsen: Affaldsløsninger og kommunikation

Undersøgelsen bygger på 9.755 spørgeskemabesvarelser via e-boks og 200 kvalitative on-spot interviews med borgere, otte forskellige steder i Roskilde Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ og giver dermed viden om kommunens godt 69.500 borgere over 18 år.

Vi kan desværre ikke offentliggøre undersøgelsens resultater. Men vi kan fortælle, at kommunens affaldsteam blev meget klogere på borgernes holdning og oplevelser til affaldsløsningerne. Mere konkret har kommunen fået indblik i:

 

  • Tilfredshed: Hvor tilfredse er borgerne med affaldsfraktioner, informationsmaterialer og afhentningsfrekvens?

 

  • Pris og betaling: Ved borgerne, hvad de betaler for affaldsordningen? Og hvor villige er de til at betale mere fremover?

 

  • Udfordringer: Hvad er roskildensernes største udfordringer ved affaldssortering? Handler det om pladsmangel, beholdernes design, tømningsfrekvens og/eller manglende fraktioner?'

 

  • Services: Hvad ved borgerne om kommunens affaldsservices? Kender og bruger de storskraldsordningen og selvbetjeningen på kommunes hjemmeside?

 

  • Kommunikation: Hvilke steder foretrækker roskildenserne at finde information om affald og sortering? Og hvad mener de kan forbedres?

 

  • Boligtyper: Er der forskel på de udfordringer, roskildenserne møder, når de sorterer affald alt afhængigt af, om de bor i villaer, rækkehuse eller lejligheder?

 

Indsigterne var en øjenåbner for affaldsteamet i Roskilde Kommune, som nu arbejder med at implementere vores anbefalinger, så der både tages højde for miljøet og borgerne.

 

Workshop - kickstart arbejdet med affaldsplanen

For at kickstarte kommunens arbejde med den nye affaldsplan og implementering af vores anbefalinger, arrangerede vi en heldagsworkshop for affaldsteamet i Affald og Genbrug, som er kommunens affaldsafdeling. 

Med afsæt i undersøgelsen - og med inspiration fra andre kommuners affaldsplaner - påbegyndte vi en vurdering, diskussion og prioritering af affaldsplanens temaer, indsatser, målsætninger og processer for affaldsplanen.

 

Vil du høre mere?

... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affald, antropologiske metoder og borgerinddragelse mere generelt? Så ring eller skriv til projektleder Jonathan Jakobsson eller partner i Naboskab, Kristoffer Ravnbøl.

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil