Affaldstømning efter behov i Glostrup

Under pilotforsøget er det muligt at bestille afhentning via app

 

I dag bliver langt de fleste borgeres husholdningsaffald hentet på faste tømmedage. På den ene side kan det være praktisk altid at vide, hvornår fx ens restaffald bliver hentet. Men på den anden side bliver den faste tømning nemt en ulempe, når man i visse perioder – fx ved familiefødselsdage – har mere affald end normalt. Så står man der med overfyldte containere og håret i postkassen. Samtidig betyder den faste tømningsordning, at rigtig mange affaldscontainere bliver tømt, inden der egentlig er behov for det, hvilket bl.a. fører til mere transport på vejene.

Dét har Vestforbrænding, Glostrup Forsyning og Urbaser forsøgt at ændre på. I et pilotforsøg fra september 2020 til marts 2021 har de tre parter samarbejdet om at teste en ny ordning, hvor borgere fra 55 husstande i Glostrup selv har bestemt over deres affaldstømninger. 

 

EVALUERING AF ERFARINGER

I Naboskab har vi hjulpet de tre parter ved at gennemføre en brugerundersøgelse af pilotforsøget. Med corona-tilpassede husstandsbesøg og telefoninterviews har vi undersøgt, hvordan borgere, renovationsmedarbejdere og kundeservice har oplevet ordningen med mere selvbestemmelse til borgerne. Det har vi gjort for at give parterne det bedst mulige grundlag for deres videre beslutning: Er affaldstømning efter behov en god ide, og hvad skal der evt. til for at kunne udbrede konceptet til flere husstande?

 

Foruden appen er der en slider ved affaldsbeholderen, som kan anvendes til at bestille afhentning

 

SELVBESTEMMELSE ER POPULÆRT, MEN FLERE SKRALDEBILER GENERER

Vores undersøgelse viser klare potentialer for affaldstømning efter behov, men også store udfordringer. Et lille flertal af borgerne foretrækker selv at kunne bestemme over deres affaldstømninger, og hovedparten af borgerne har været tilfredse med pilotordningen. Derudover har Urbaser kunnet dokumentere, at hver enkelt affaldsbeholder bliver tømt væsentlig færre gange i perioden sammenlignet med den faste ordning. Men samtidig har borgernes selvbestemmelse medført, at skraldebilerne kører flere gange – og dét er til gene for både chauffører, borgere og miljø.

De tre parter skal nu måle på klima-effekten af ordningen og undersøge, om de kan optimere ruteplanlægningen, så det medfører færre kørsler og mindre brændstof-forbrug. I Naboskab er vi overbeviste om, at de bedste affaldsløsninger er dem, som formår at koble hensyn til både mennesker og miljø. Hvis de tre parter lykkes med at skabe en model, som giver selvbestemmelse til borgerne, men undgår de negative konsekvenser af den øgede trafik, vil affaldstømning efter behov være et rigtig godt eksempel på dette.

 

Vil du høre mere?

... Om pilottesten eller vores arbejde med brugerundersøgelser generelt? Så ring eller skriv til projektleder i Naboskab, Jonathan Jakobsson.

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt