Hvordan kan vi sikre succesfuld affaldssortering i offentlige institutioner?

I Københavns Kommune har man med vedtagelsen af ‘Cirkulær København - Ressource - og Affaldsplan 2024’ sat ambitiøse mål for at blive blandt de førende byer i verden, når det kommer til cirkulær økonomi. Én af målsætningerne er at genanvende 70 % af kommunens husholdningsaffald. For at opnå dette skal Københavns borgere i fremtiden have mulighed for at sortere affald i alle byens borgerrettede institutioner. 

 

 

At sikre de bedste muligheder for affaldssortering på tværs af kommunens institutioner med forskellige formål, besøgstal, fysiske rammer og medarbejdere er udfordrende. Derfor har Naboskab i september 2020 lavet en brugerundersøgelse, som skaber indsigt i en bred gruppe af borgernes oplevelser med sorteringsmulighederne og adfærd i kommunens borgerrettede institutioner. På baggrund af undersøgelsen har Naboskab præsenteret generelle og institutionsspecifikke anbefalinger til Københavns Kommune.

 

Vi har observeret brugernes faktiske adfærd

Undersøgelsen er baseret på Naboskabs observationer og interviews med borgere samt stikprøver af affald i beholderne i seks udvalgte institutioner på tværs af KFF og SOF.
Det har derfor været muligt at undersøge forskellige borgeres adfærd og oplevelser, der tæller alt fra pre-teen skatere i skatepark til ældre bibliotek-gængeres oplevelser.
Derudover har vi indsamlet data om forskellige beholdertyper og deres funktionalitet, samt behovet for affaldsfraktioner, brugeradfærd, særlige målgrupper og kommunikation ved og på beholderne. Helt konkret har Naboskab foretaget disse antropologiske data-indsamlinger:

  • 105 etnoraid interviews med borgere i institutionerne
  • 21 brugerrejser
  • 77,5 timers observation af borgeres sorteringsadfærd
  • 15 stikprøver af hyppigst anvendte beholdere

Ved at kombinere forskellige antropologiske metoder, har vi kunnet holde borgernes udsagn op med deres reelle sorteringsadfærd i institutionen. Dette er særligt interessant, hvis man vil forstå, hvornår og hvordan sorteringsløsningerne virker bedst.

 

 

Brugerne siger, at det er nemt, men de sorterer forkert...

Naboskabs undersøgelse viser blandt andet, at mange af brugerne mener, at det er nemt at sortere i de Københavnske institutioner. Stikprøve-undersøgelser og observationer afslører dog, at borgerne ofte fejlsorterer deres affald i institutionerne, eller vælger den beholder, der er nemmest tilgængelig. 

I rapporten giver vi en række anbefalinger til, hvordan man kan øge sorteringen på tværs af institutioner, samt hvordan hver enkelt institution kan højne sortering og brugervenlighed ved at placere beholdere anderledes, vælge de rette beholdere og forbedre information og kommunikation.

 

 

Hvad er der sket siden?

Københavns Kommune har valgt at bruge indsigterne fra rapporten til at lave en lanceringsplan for kommunikation på og omkring affaldsbeholderne i samtlige af kommunens institutioner. Planens elementer består af:

  • Kommunikation på selve sorteringssystemet: Piktogrammer og billeder til at vejlede brugerne.
  • Kommunikation til medarbejderne ved opstart: Præsentation og guide til drift af affaldssortering.
  • Startpakke til lokal borger-kommunikation: Roll-up og grafik til egne SoMe-kanaler.
  • Øvrig kommunikation og presse: Presse og indslag i Affald Kbh, Nominering og kåring af "Årets sorteringsduks."

 

Vil du høre mere?

... om det konkrete projekt eller vores arbejde med øget affaldssortering i samarbejde med kommuner? Så kontakt projektleder og adfærdskonsulent Ninna Thorup (+45 28 93 54 20) eller partner og medstifter, Kristoffer Ravnbøl (+45 28 11 75 96).

 

VI ARBEJDER MED FN's VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt

Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt

 

Læs mere om vores arbejde med verdensmålene her.