Affald som ressource i boligforeninger

SAMARBEJDE OM NYE AFFALDSLØSNINGER 
Naboskab indgik i 2016 et seks måneders samarbejde med Københavns Kommune om at sætte Bytteskabe op i en række udvalgte boligforeninger. I et Bytteskab kan beboerne på en nem og overskuelig måde bytte genstande frem for at smide dem ud. Bytteskabene blev udført i genanvendelige materialer fra "Guldminen" på Genbrugspladsen Vasbygade.

ADFÆRD OG BYTTE 
Projektets har haft til formål at undersøge borgernes adfærd i forhold til bytte af ting, der ellers ville blive smidt ud. I projektperioden stod Naboskab blandt andet for at facilitere dialog med boligforeningerne, servicere og organisere Bytteskabene. Vi udførte desuden en kvalitativ evaluering med interviews, undersøgte Bytteskabenes miljømæssige effekter og de sociale effekter blandt beboerne.

MERE END 30 KG OM UGEN 
Projektets resultater viste, at Bytteskabene medførte, at store mængder "affald" blev omgjort til ressourcer, der blev recirkuleret blandt beboerne. I en af de udvalgte boligforeninger blev mere end 30 kg ting hver uge genbrugt og recirkuleret blandt foreningens ca. 150-200 beboere. Bytteskabene viste sig også at fungere som et socialt samlingspunkt i foreningerne. Som et uformelt mødested var Bytteskabene derfor også være med til at styrke lokale nabofællesskab. Projektet blev støttet af "Genanvendelsespuljen" under Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6:
Bytteskabet reducerer miljøbelastning pr. indbygger ved at recirkulere ting imellem indbyggerne.
Delmål 12.2: Bytteskabet hjælper med en bæredygtig forvaltning og effektiv ressourcer ved at mere går til direkte genbrug.
Delmål 12.5: Bytteskabet hjælper med affaldsgenereringen gennem forebyggelse og genbrug fremfor nyindkøb.
Delmål 12.8: Projektet gav information og viden om bæredygtighed og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med udvikling og implementering af deleøkonomiske initiativer? Så ring til antropolog og direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).