Hvordan får vi flere mennesker ind i samme bil?


De fleste kører i hver deres bil, når de skal på arbejde. Faktisk sidder der i gennemsnit kun 1,05 person i hver bil på de danske veje. Det er spild af ressourcer, vejplads og socialt samvær. Derfor har NABOGO udviklet en app til at facilitere nem og fleksibel hverdags-samkørsel mellem bilejere og potentielle ’lifttagere’. Naboskab har testet ordningen og snakket med en række potentielle brugere i hele landet om samkørsel i forbindelse med Gate21-projektet “Moving People”.


DATAINDSAMLINGEN KORT

  • Survey om samkørsel blandt 125 ansatte i stor dansk virksomhed
  • Testlancering af app-ordning, observationer og interviews med 43 nye brugere
  • Telefoninterviews med 20 potentielle brugere fordelt over hele landet
  • 2 workshops med unge gymnasiestuderende i henholdsvis København og Vejle

 

 

AT KØRE ELLER IKKE AT KØRE SAMMEN - DÉT ER SPØRGSMÅLET

I vores survey svarer 94 pct., at det er godt for miljøet at køre sammen til arbejde. Alligevel er kun 34 pct. er interesserede i en samkørselsordning. Bilisternes primære barrierer er - måske ikke overraskende - nemhed, tid og fleksibilitet. Flere af bilejerne i undersøgelsen mener nemlig, at de med egen bil har mere kontrol over, hvornår og hvordan de kommer fra A til B. 

Men der er - som citatet øverst fra pseudonymiserede Anna viser - også positive aspekter ved samkørsel, som kan motivere pendlerne til at gå på kompromis med deres fleksibilitet. Synet af de lange køer på motorvejen kan give sort klima-samvittighed. Det motiverer en del af vores interviewpersoner til at fylde bilerne op, så de kan dele deres CO2-aftryk med andre. Samkørsel hjælper altså på klimaskylden. Men det er ikke det eneste, der kan få folk til at samkøre mere.

 

VEJEN TIL ET BEDRE KOLLEGASKAB

En tur sammen til og fra arbejdspladsen kan være en måde for kollegaer at møde hinanden på, på tværs af afdelinger. Flere af vores interviewpersoner kan godt lide idéen om at køre sammen med en kollega - det er ligefrem en motivation for at begynde at samkøre. På den måde kan samkørselsordninger styrke kollegaskabet, samtidig med at medarbejderne bliver klogere på hinanden og hinandens arbejdsopgaver.  

Mindre CO2-udledning og bedre kollegaskab opleves altså som motivatorer for samkørsel. Vores undersøgelse peger på, at hvis man som pendler bliver opmærksom på nok fordele ved samkørsel, er det svært at lade være.


VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

Delmål 12.6: Opfordr virksomheder til at agere bæredygtigt

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... om det konkrete projekt eller vores arbejde med brugerundersøgelser og mobilitet generelt? Så kontakt partner og medstifter Kristoffer Ravnbøl (tlf. 28117596, mail: kr@naboskab) eller projektleder og antropolog Ida Neergaard på (tlf. 29917083, mail: in@naboskab.dk).