BRUGERUNDERSØGELSE OG RÅDGIVNING OM DELEØKONOMISKE LØSNINGER

A/B Søpassagen er Danmarks første CO2-neutrale andelsforening og har haft stor success med at inddrage og motivere beboerne i miljøprojekter. Som led i denne udvikling har Søpassagen henvendt sig til Naboskab omkring flere bæredygtige løsninger, der samtidig kan være med til at skabe fællesskab i boligforeningen.

Naboskab har gennemført en indledende brugerundersøgelse blandt beboerne i Søpassagen. På den baggrund har vi kortlagt de forskellige behov og vaner i forhold til bytte og deling af ting lokalt. Derefter er der blevet opsat både et Naboskab og et Bytteskab til deling af ressourcer. Dette har givet beboerne mulighed for både at dele og bytte med hinanden. Samtidig har de haft et sted at mødes, hvor nye sociale møder kan opstå.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6:
De deleøkonomiske løsninger hjælper med at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.5: Naboskabet og bytteskabet hjælper med at reducere affald gennem og direkte genbrug mellem naboer.
Delmål 12.8: De fysiske deleøkonomiske løsninger hjælper med at sikre, at mennesker har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om projektet eller vores arbejde med udbredning af deleøkonomiske initiativer? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).