Borgerinddragelse til den nye affaldsplan i Aarhus Kommune

Hvordan inddrager man borgere i en coronatid, hvor borgermøder og fysiske workshops er 'no-go'? Og hvordan engagerer man borgerne i en affaldsplan på afstand? Svaret er digitale metoder.

 


Under corona har Naboskab hjulpet AffaldVarme Aarhus (AVA) med borgerinddragelse til den nye affaldsplan i Aarhus Kommune, der skal føre til mere genbrug og genanvendelse. Vi har udviklet nye metoder for at sikre, at aarhusianernes ønsker til fremtidens affaldsløsninger bliver afspejlet.

 

At fange borgere på nettet og ved skraldespanden
I stedet for klassiske borgermøder har vi inddraget borgerne gennem sociale medier, interaktive opslag, konkurrencer og telefoninterviews med first-movers. De digitale metoder har vi kombineret med mini-interviews ved genbrugsstationer og ved nedgravede affaldsbeholdere. Helt konkret har vi brugt fire metoder til borgerinddragelsen:

 

 • Metode 1: Telefoninterviews med firstmovers
  På baggrund af en kortlægning af foreninger, netværk og aktører inden for ressource- og affaldsområdet har vi lavet 16 dybdegående telefoninterviews med aarhusianere, der er særligt engagerede i affald, klima og cirkulær økonomi.

 

 • Metode 2: Ideer på AffaldVarme Aarhus’ hjemmeside
  På AffaldVarme Aarhus’ hjemmeside har borgere haft mulighed for at skrive deres ønsker og ideer, som vi efterfølgende har analyseret, kvalificeret og videreformidlet til AVA.

 

 • Metode 3: Interaktive opslag på sociale medier
  Over en periode på 8 uger har vi lavet en række inddragende og underholdende opslag på Facebook, hvor borgerne gennem konkurrencer, billeddeling og kommentarer har kunnet komme til orde.

 

 • Metode 4: Mini-interviews i det offentlige rum
  Der er blevet lavet 101 interviews på genbrugspladser og ved offentlige nedgravede beholdere i midtbyen under hensyntagen til myndighedernes krav til afstand og hygiejne.


En affaldsplan, der afspejler borgerne

På baggrund af den digitale og fysiske borgerinddragelse har Naboskab lavet en række anbefalinger, som skal kvalificere AffaldVarme Aarhus’ arbejde med den nye affaldsplan. Anbefalingerne viser vejen for, hvordan man kan få mere og bedre affaldssortering, genbrug, upcycling og reparation i fremtiden i Aarhus med afsæt i borgernes ønsker og behov.

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt 
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

 

VIL DU HØRE NÆRMERE?
... Om det konkrete projekt eller vores arbejde med affald, kvalitative metoder og borgerinddragelse mere generelt? Så ring eller skriv til projektleder Jonathan Jakobsson eller partner i Naboskab, Kristoffer Ravnbøl.