YDELSER

Vi hjælper jer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Det gør vi ved at skabe viden, ved at inspirere, rådgive samt udvikle og teste nye løsninger. Vores kerneydelse er kvalitative antropologiske metoder og analyse, og vi er specialiseret i at forstå menneskers behov, barrierer, muligheder, hverdag og opfattelser indenfor affalds- og ressourceområdet.

På den baggrund hjælper vi jer med at udvikle adfærdsændrende tiltag, strategier, handlingsplaner og kommunikation, der bidrager til opfylde jeres mål inden for f.eks. genanvendelse, genbrug og bæredygtighed. Vi bringer jer tættere på jeres kunder og borgere og giver jer indsigt i, hvordan I bliver mere cirkulære, ressourceeffektive og bæredygtige.

 

 

OVERSIGT OVER YDELSER:

 • Ressource- og affaldsplaner: Vi hjælper kommuner med undersøgelser og tiltag der understøtter udviklingen eller implementeringen af ressource- og affaldsplaner. Vi skaber viden om jeres borgere, der hjælper jer med at prioritere, hvilke indsatser der virker bedst for dem.

 • Bæredygtigt forbrug: Vi hjælper med kvalitative undersøgelser og analyser, der giver jer dybe indsigter I hvordan kunder og forbrugere handler, tænker og opfatter bæredygtighed.

 • Affaldssortering: Vi laver brugerundersøgelser, adfærdsændrende tiltag og evalueringer, der hjælper jer med at få bedre og øget affaldssortering i boligområder, på kommunale institutioner, i virksomheder og i offentlige byrum.

 • Cirkulære initiativer for direkte genbrug: Vi inspirerer, rådgiver og hjælper med at udvikle tiltag og løsninger, der får flere borgere til at involvere sig i direkte genbrug og cirkulær økonomi. Vi har arbejdet med direkte genbrug på genbrugspladser, i boligområder, i byrummet og hos organisationer.

 • Inddragelse og samskabelse: Vi hjælper med at inddrage brugere, virksomheder og kommuner i udviklingen og afprøvningen af nye tiltag og løsninger. Vi hjælper med at arrangere workshops, borgermøder og med at facilitere samarbejde på tværs af kommune, frivillige og virksomheder.

 • Byttestationer og deleplatforme: Vi udvikler og opsætter fysiske dele- og bytteplatforme til blandt andet boligforeninger, biblioteker og offentlige byrum. Vi har afprøvet over 30 platforme og løsninger. Vi hjælper jer med at udvikle, designe og implementere jeres egne dele- og bytteplatforme. Læs mere her.

 • FN's Verdensmål: Vi hjælper med at inkorporere verdensmålene i jeres arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Det gør vi ved at sammenkoble konkrete tiltag med strategi, og ved at involverer både borgere og virksomheder i processen.

Derudover har vi også løst opgaver inden for områderne:
 • Udrulning og evaluering af (nye) affaldsordninger
 • Genbrugspladser
 • Engangsplastik- og service
 • Storskraldsordninger
 • Partnerskaber ml. virksomheder, iværksættere og kommune
 • Facilitering af frivillige arbejdsgrupper på affaldsområdet
 • Affald i havet
 • Henkastet affald i naturen eller byen
 • Kluns af elektronikaffald
 

Kontakt os på tlf 28117596 eller kr@naboskab.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.