YDELSER

Vores kerneydelser er undersøgelser, inddragelse, samskabelsesprocesser og rådgivning til kommuner, styrelser, ministerier, organisationer og virksomheder. Vi er specialiseret i at levere disse ydelser inden for to fokusområder:   
  1. Cirkulær økonomi fra borgernes synspunkt: Vi gør det konkret, jordnært og undersøger, hvordan man kan styrke borgernes deltagelse i cirkulær økonomi gennem deling, bytte og genbrug af ressourcer. Vi undersøger affald og ressourcer i byrum, boligområder og på genbrugspladser, og hjælper med at udvikle og teste nye løsninger, der bringer os nærmere et cirkulært samfund.
 
  1. By- og landsbyudvikling: Vi undersøger mødet mellem mennesker og byens fysiske strukturer: parker, pladser, byrum og mødesteder. Vi hjælper jer med, hvordan man inddrager borgerne i at skabe levende og attraktive byer og byrum. Vi har særligt fokus på, hvordan man kan skabe langsigtede løsninger i krydsfeltet mellem borgere, kommune og lokalt erhvervsliv.
 

Klik på billederne for at læse nærmere om vores ydelser.

 

 

 

 

FYSISKE PRODUKTER

Vi udvikler og opsætter også fysiske dele- og bytteplatforme til bl.a. boligforeninger, biblioteker og offentlige byrum. Vi har færdigudviklede løsninger vi kan tilbyde, eller vi kan hjælpe jer med at udvikle, designe og implementere jeres egne dele- og bytteplatforme. Vores undersøgelser viser, at platformene både skaber reel en miljøeffekt samt sociale mødesteder i bolig- og byrum.