UNDERSØGELSER

Vi laver undersøgelser og analyser, der kortlægger menneskers hverdag, adfærd, behov og opfattelser. Vi har specialiseret os i undersøgelser inden for vores to fokusområder: Cirkulær økonomi for borgerne og sociale fællesskaber i by- og boligområder.

 

Med fagligheder i antropologi, sociologi, byplanlægning og statskundskab har vi bred erfaring med en lang række metodiske og analytiske værktøjer. Vores tilgang er antropologisk: Vi sætter os i menneskers sted for at virkelig forstår dem. Vi er nysgerrige, og møder brugerne, hvor de er. Vi har lavet over 30 undersøgelser i by- og boligområder blandt alle typer målgrupper. Vi har særligt fokus på unge, og på udsatte borgere.

 

Vi er særligt gode til er at gøre “luftige” begreber som cirkulær økonomi, deleøkonomi, smart city og samskabelse jordnært ved at tage brugernes briller på. Vi fokuserer på, hvad disse begreber betyder for almindelige mennesker. På den måde skaber vi viden og løsninger med brugerne for brugerne. Det omsætter vi til rådgivning, anbefalinger og løsningsforslag. Vi er effektorienterede og insisterer på at skabe viden og løsninger, der bringer den forandring eller effekt I ønsker.

 

Eksempler på undersøgelser:

  • Brugerundersøgelser af en eller flere målgrupper
  • Adfærdsanalyser af en bestemt type adfærd
  • Kortlægning af netværk og aktører
  • Brugerinddragelse ift. et projekt, tiltag eller produkt
  • Evalueringer