RÅDGIVNING

Inden for vores to fokusområder cirkulær økonomi for borgerne og fællesskab i byudvikling, rådgiver vi kommuner, organisationer og virksomheder. Vi rådgiver omkring konkrete metoder, tilgange og løsninger, som vi har udviklet. Rådgivningen kan tage udgangspunkt i vores tidligere undersøgelser og erfaringer, eller på baggrund af nye undersøgelser, vi udfører for jer. Rådgivningen kan leveres i form af skriftlige oplæg og/eller gennem møder, workshops og løbende dialog med jer.

 

Vi er særligt dygtige til at rådgive om, hvordan man får borgere til at deltage mere i fællesskab, samt i aktiviteter inden for cirkulær økonomi - eksempelvis bytte-, dele- og lejeordninger, genbrug, reparation og bæredygtigt forbrug. Vores rådgivning fokuserer på lavpraktisk løsninger for borgerne, der forholdsvis nemt og billigt kan implementeres og som virker. Vores rådgivning kan hjælpe jer med idéudvikling og innovation til nye initiativer og løsninger, eller til at få eksekveret på nuværende tiltag og strategier.

 

Vi rådgiver blandt andet indenfor:

  • Metodeudvikling til inddragelse- og samskabelsesprocesser
  • Borgertilpassede løsninger indenfor affald og genbrug
  • Deleøkonomi og cirkulær økonomi fra borgernes synsvinkel
  • Kortlægning og forståelse af målgruppers behov, adfærd og opfattelser
  • Projektudvikling, fundraising og evaluering