Produkter

naboskab

 

Et Naboskab er jeres deleplatform, hvor I kan dele ting, man ikke behøver eje hver især. F.eks. værktøj, haveredskaber, køkkenudstyr, havespil og meget mere. Skabet har en elektronisk lås, så tingene altid er sikret. Det sparer penge og plads, skaber et bedre fællesskab og hjælper miljøet.

bytteskab

 

Et Bytteskab gør det nemt at bytte ting fremfor at smide dem ud. Det skaber glæder og fællesskab blandt beboerne, og det sparer boligforeningen penge, eftersom de skal have afhentet mindre affald. Bytteskabene bygges primært af genbrug af sociale iværksættere i Danmark.

byttestation

 

En Byttestation er lavet til udendørs byrum og offentlige pladser. Den fungerer som et lokalt samlingspunkt i området, hvor borgere kan stille ting, bytte og genbruge i stedet for at smide ud. Det er med til at skabe glæde blandt lokale borgere og tilfører dermed værdi  til området.

brugerundersoegelser-ny


Vi har meget erfaring med brugerundersøgelser i boligområder og byrum, med fokus på fællesskab, deling og miljøadfærd. Vi er specialister i antropologiske kvalitative undersøgelser og leverer indsigter, viden og anbefalinger til boligforeninger, kommuner og virksomheder.

byrumsudviklingyeees


Vi hjælper med at udvikle byrum med fokus på fællesskab og sociale aktiviteter gennem deling og bytte. Vores tilgang er baseret på samskabelse, hvor borgere involveres i processen. Det skaber bæredygtige løsninger, hvor borgerne tager ejerskab i nye måder at genbruge og forebygge på.

oplaeg


Vi laver oplæg, workshops og aktiviteter om fællesskab, miljø og deleøkonomi. Vi giver inspiration til at tænke i miljørigtige og sociale løsninger, der skaber både værdi og fællesskab. Vi holder også inspirerende oplæg om deleøkonomi og iværksætteri på skoler og i virksomheder.  

Hold dig opdateret med nyheder fra Naboskab. Vi udsender et nyhedsbrev ca. en gang i kvartalet.