OM OS

Naboskab hjælper det offentlige, organisationer og virksomheder med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vi har specialiseret os i krydsfeltet mellem antropologi og affald. Vores styrke og ekspertise ligger i kombinationen af indsigter i menneskers adfærd og hands-on viden om tiltag og løsninger indenfor cirkulær økonomi og affalds- og ressourceområdet. I 2018 er vi blevet udvalgt af Realdania blandt de 100 bedste klimaprojekter i Danmark, for vores arbejde med at udvikle dele- og bytteinitiativer. Vi har demonstreret en målbar CO2-reducerende effekt og gjort det nemt at deltage i grønne fællesskaber lokalt.
 
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har tre fastansatte konsulenter og flere dygtige studentermedhjælpere og praktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse både små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst mere end 30 opgaver for kommuner, boligselskaber, ministerier og virksomheder om affald, bæredygtighed, cirkulær økonomi og deleøkonomi.
 
Naboskab er stiftet af Hanne Hjorth og Kristoffer Ravnbøl i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

Missionen
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.


Visionen

Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Direktør, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer arbejder med Naboskabs undersøgelser, viden og metodeudvikling. Kristoffers ekspertise ligger i at forstå andre menneskers behov og opfattelser og til at omsætte brugerindsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antroopologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Direktør og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet i statskundskab ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft i Naboskab med det strategiske overblik. Hanne trækker på sin tidligere erfaring med fundraising og udviklingsarbejde og sørger for at Naboskab konstant er i udvikling og bevægelse.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder & konsulent
ln@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida arbejder til daglig som projektleder for at drive Naboskabs undersøgelser. Til daglig bruger hun sin ekspertise i at sætte sig i andres sted til at udvikle undersøgelsesdesign, dybdegående indsigter og anbefalinger med relevante målgrupper for øje. Ida har en kandidatgrad i antropologi fra Københavns Universitet.

Emil Ambus Madslund

Emil Ambus Madslund

Projektmedarbejder og byplanlægger
ea@naboskab.dk
Tlf. 22 41 98 38

Emil arbejder med byplanlægning og de bagvedliggende processer og de deraf følgende konsekvenser for byens befolkning. Emil er kompetent i en lang række metodiske og teoretiske værktøjer og bidrager til både planlægning, udførsel og efterfølgende analyse i Naboskabs forskellige projekter.

Aske Ditzel

Aske Ditzel

Projektmedarbejder & sociolog
ad@naboskab.dk
Tlf. 21 84 80 19

Aske interesserer sig for at udvikle viden om den globale klimaproblematik og dens sociale konsekvenser, samt hvordan denne viden kan omsættes til praktiske tiltag i menneskers hverdag. Aske arbejder med udviklingen af undersøgelsesdesign og forskellige metodiske værktøjer samt med indsamling af datamateriale, analyse og opfølgende evaluering.

Malene Hallengreen

Malene Hallengreen

Projektmedarbejder & sociolog
mh@naboskab.dk
Tlf. 26 70 77 12

Malene læser en kandidat i sociologi ved Aalborg Universitet. Hun er interesseret i nutidens miljøproblemstillinger, og hvordan disse kan forstås og løses i et sociologisk perspektiv. Malene har både metodiske og teoretiske kompetencer, som hun kan trække på ved udarbejdelse af metodedesign, indsamling af empiri og analyse.

Mie Geertsen

Mie Geertsen

Projektmedarbejder og byplanlægger
mg@naboskab.dk
Tlf. 20 96 66 79

Mie er byplanlægger med et socialt og procesorienteret blik. Hun tror på, at en god proces er den bedste og hurtigste vej til at skabe gode byer og byrum - derfor er borgerinddragelse og samskabelse blevet hendes speciale. I arbejdet med at skabe gode byer gør hun endvidere brug af sine evner til at analysere og aktivere stedsspecifikke udfordringer og potentialer.