Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Partner, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer leder Naboskabs udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter, finde metoder og løsninger og til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Partner og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun spotter nye bæredygtige tendenser i både kommuner, styrelser og ministerier, lige som hun søger både offentlige puljer og private fonde.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder og antropolog
in@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida er miljøantropolog og har designet og eksekveret adfærdsstudier for kommuner, styrelser og ministerier. Hun har erfaring med en bred vifte af målgrupper, lige fra unge studerende til midaldrende fiskere og arbejdsløse seniorer. Ida er opmærksom på konteksten og drevet af en nysgerrighed for at finde frem til, hvad der driver mennesker - for siden at kultivere positive adfærdsændringer.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Projektmedarbejder og statskundskaber
sd@naboskab.dk
Tlf. 22 83 47 79

Sofie er statskundskaber med særlig viden inden for psykologiske og sociale dynamikker. Hun interesserer sig for miljøproblematikker, byudvikling og samskabelse, og hvordan de tre kan gå op i en højere enhed. Sofie har kompetencer inden for kvantitativ dataindsamling, analyse og adfærdsteori.

Marcus Tang Merit

Marcus Tang Merit

Projektmedarbejder og sociolog
mm@naboskab.dk
Tlf. 40 85 12 41

Marcus er uddannet sociolog fra Københavns Universitet med speciale i kultur, hverdagsliv, og livsstil. Han har en særlig interesse for arkitektur, urban mobilitet, og menneskelig adfærd i byen. Marcus er stærk i etnografiske og digitale metoder og har erfaringer med analyse, strategiudvikling og bevægelsesmønstre i byrummet.

Simone Aslak

Simone Aslak

Projektmedarbejder og designer
st@naboskab.dk
Tlf. 23 45 41 13

Simone studerer kommunikationsdesign på Designskolen Kolding. Hun fokuserer på problemløsning vha. brugerforståelse, og er specialiseret i at designe kommunikation mellem mennesker, der skaber værdi og bæredygtighed. Simone er praktisk og visuel, og hun interesserer sig for, hvordan fællesskab kan skabe større bæredygtighed i samfundet.

Ida Thyboe

Ida Thyboe

Projektmedarbejder og statskundskaber
it@naboskab.dk
Tlf. 20 35 25 79

Ida er statskundskaber fra Aarhus Universitet med fokus på social og bæredygtig omstilling. Hun interesserer sig for miljøløsninger, netværksdannelse og byrum. Ida er metodisk stærk og har kompetencer inden for kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, analyse og brugerundersøgelser.

OM OS

Naboskab hjælper det offentlige, organisationer og virksomheder med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vi har specialiseret os i krydsfeltet mellem antropologi og affald. Vores styrke og ekspertise ligger i kombinationen af indsigter i menneskers adfærd og hands on-viden om tiltag og løsninger indenfor cirkulær økonomi og affalds- og ressourceområdet. I 2018 er vi blevet udvalgt af Realdania blandt de 100 bedste klimaprojekter i Danmark for vores arbejde med at udvikle dele- og bytteinitiativer. Vi har demonstreret en målbar CO2-reducerende effekt og gjort det nemt at deltage i grønne fællesskaber lokalt.
 
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har tre fastansatte konsulenter og flere dygtige studentermedhjælpere og praktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse både små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst mere end 30 opgaver for kommuner, boligselskaber, ministerier og virksomheder om affald, bæredygtighed, cirkulær økonomi og deleøkonomi.
 
Naboskab er stiftet i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Naboskab ledes til daglig af Hanne og Kristoffer og vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

Missionen
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.


Visionen

Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.