Om os

Naboskab arbejder med to hovedområder: Cirkulær økonomi fra borgernes synspunkt og by- og landsbyudvikling. Vi tror på, at vi skal udvikle fremtidens byer, virksomheder og institutioner efter nye innovative løsninger med fokus på sociale relationer, fællesskab, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Derfor undersøger vi, hvordan mennesker tænker, handler og forstår ressourcer og fællesskab.

 

På den baggrund tilbyder vi kommuner, virksomheder og organisationer undersøgelser, rådgivning, idéudvikling og viden inden for vores fokusområder. Vi driver socialøkonomisk konsulentvirksomhed og arbejder kun med opgaver, der skaber social eller miljømæssig værdi. Den kortsigtede værdi vi skaber kommer vores kunder og deres bruger til gode. Den langsigtede værdi vi skaber kommer samfundet til gode ved at styrke fællesskabets omstilling til en cirkulær økonomi.

MISSION & VISION

Missionen
Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt: Vi vil være med til at skabe et samfund uden affald, hvor alle ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb; og vi vil skabe bedre sociale fællesskaber og relationer - både mellem mennesker, og mellem mennesker og offentlige/private virksomheder og organisationer.


Visionen

Vi vil skabe innovative løsninger på samfundets ressourcemæssige og sociale problemstillinger. Dette skal gøres med en tilgang, der sætter mennesker først i udviklingen af fremtidens løsninger inden for bæredygtighed, byudvikling, teknologi og samfund. Vi står til rådighed for alle, der vil styrke grøn omstilling og bedre fællesskaber med udgangspunkt i mennesker og deres behov.

Baggrund


Naboskab blev stiftet i København i marts 2014. Idéen opstod, fordi vi savnede bedre løsninger for, hvordan vi kunne dele, bytte og genbruge vores ting på en smartere, billigere og mere miljøvenlig måde. Ved den anerkendte DANSIC-konference i 2014 vandt Naboskab førstepræmien for den mest innovative og bæredygtige idé. Det blev starten på Naboskab og vores arbejde med deling af ressourcer, stærkere fællesskaber blandt naboer og grøn omstilling.

 

Siden 2014 har Naboskab videreudviklet sig til en videns- og konsulentvirksomhed med et socialøkonomisk fokus på ressourcer og fællesskab. Vi har udbredt over 30 dele og bytteplatforme og nået ud til tusindvis af mennesker. Derudover har vi rådgivet og hjulpet adskillige kommuner, organisationer og styrelser i arbejdet med cirkulær økonomi, deleøkonomi, fællesskab, affald og byudvikling.

TEAM

Vores team består af skarpe og kompetente konsulenter og medarbejder, der er passioneret indenfor områderne fællesskab, ressourceøkonomi, mennesker, bæredytighed og byudvikling. Med en bred faglig baggrund indenfor antropologi, statskundskab, byplanlægning og sociologi løser vi komplekse opgaver og problemer med videnskabelige metoder, værktøjer og analytiske redskaber. 

Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Direktør, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer arbejder med Naboskabs undersøgelser, viden og metodeudvikling. Kristoffers ekspertise ligger i at forstå andre menneskers behov og opfattelser og til at omsætte brugerindsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antroopologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Direktør og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet i statskundskab ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft i Naboskab med det strategiske overblik. Hanne trækker på sin tidligere erfaring med fundraising og udviklingsarbejde og sørger for at Naboskab konstant er i udvikling og bevægelse.

Ida Torp Neergaard

Ida Torp Neergaard

Projektleder & konsulent
ln@naboskab.dk
Tlf. 29 91 70 83

Ida arbejder til daglig som projektleder for at drive Naboskabs undersøgelser. Til daglig bruger hun sin ekspertise i at sætte sig i andres sted til at udvikle undersøgelsesdesign, dybdegående indsigter og anbefalinger med relevante målgrupper for øje. Ida har en kandidatgrad i antropologi fra Københavns Universitet.

Emil Ambus Madslund

Emil Ambus Madslund

Projektmedarbejder og byplanlægger
ea@naboskab.dk
Tlf. 22 41 98 38

Emil arbejder med byplanlægning og de bagvedliggende processer og de deraf følgende konsekvenser for byens befolkning. Emil er kompetent i en lang række metodiske og teoretiske værktøjer og bidrager til både planlægning, udførsel og efterfølgende analyse i Naboskabs forskellige projekter.

Aske Ditzel

Aske Ditzel

Praktikant
ad@naboskab.dk
Tlf. 21 84 80 19

Aske interesserer sig for at udvikle viden om den globale klimaproblematik og dens sociale konsekvenser, samt hvordan denne viden kan omsættes til praktiske tiltag i menneskers hverdag. Aske arbejder med udviklingen af undersøgelsesdesign og forskellige metodiske værktøjer samt med indsamling af datamateriale, analyse og opfølgende evaluering.

Malene Hallengreen

Malene Hallengreen

Praktikant
mh@naboskab.dk
Tlf. 26 70 77 12

Malene læser en kandidat i sociologi ved Aalborg Universitet. Hun er interesseret i nutidens miljøproblemstillinger, og hvordan disse kan forstås og løses i et sociologisk perspektiv. Malene har både metodiske og teoretiske kompetencer, som hun kan trække på ved udarbejdelse af metodedesign, indsamling af empiri og analyse.

Mie Geertsen

Mie Geertsen

Projektmedarbejder og byplanlægger
mg@naboskab.dk
Tlf. 20 96 66 79

Mie er byplanlægger med et socialt og procesorienteret blik. Hun tror på, at en god proces er den bedste og hurtigste vej til at skabe gode byer og byrum - derfor er borgerinddragelse og samskabelse blevet hendes speciale. I arbejdet med at skabe gode byer gør hun endvidere brug af sine evner til at analysere og aktivere stedsspecifikke udfordringer og potentialer.