Kristoffer Ravnbøl

Kristoffer Ravnbøl

Direktør, medstifter og antropolog
kr@naboskab.dk
Tlf. 28 11 75 96

Kristoffer leder Naboskabs udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter, finde metoder og løsninger og til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning. Kristoffer har en kandidat i antropologi ved Københavns Universitet.

Hanne Hjorth Jensen

Hanne Hjorth Jensen

Direktør og medstifter
hh@naboskab.dk
Tlf. 81 52 32 81

Hanne er uddannet Cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og er den daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun spotter nye bæredygtige tendenser i både kommuner, styrelser og ministerier, lige som hun søger både offentlige puljer og private fonde.

Mie Damkjær Geertsen

Mie Damkjær Geertsen

Projektleder og byplanlægger
mg@naboskab.dk
Tlf. 20 96 66 79

Mie har en kandidat i byplanlægning, og har kompetencer inden for planlægning og facilitering af borgerinddragelse og samskabelse. Mie er dygtig til at udvikle undersøgelsesdesign, som giver indsigt i menneskelig adfærd, samt at omsætte hendes viden til skabelsen af mere bæredygtige byer og byrum.

Emil Ambus Madslund

Emil Ambus Madslund

Projektmedarbejder og byplanlægger
ea@naboskab.dk
Tlf. 22 41 98 38

Emil arbejder med byplanlægning og de bagvedliggende processer og de deraf følgende konsekvenser for byens befolkning. Emil er kompetent i en lang række metodiske og teoretiske værktøjer og bidrager til både planlægning, udførsel og efterfølgende analyse i Naboskabs forskellige projekter.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson

Projektmedarbejder og sociolog
jj@naboskab.dk
Tlf. 29 21 80 98

Jonathan studerer en kandidatgrad i sociologi på Københavns Universitet. Hans faglige interesser er i skæringsfeltet mellem byudvikling, cirkulær økonomi, design og mennesker. Jonathan er stærk inden for kvalitative undersøgelsesdesign og har erfaring med projektledelse samt mundtlig og skriftlig formidling.

Sofie Martine Dideriksen

Sofie Martine Dideriksen

Projektmedarbejder og statskundskaber
sd@naboskab.dk
Tlf. 22 83 47 79

Sofie er statskundskaber med særlig viden inden for psykologiske og sociale dynamikker. Hun interesserer sig for miljøproblematikker, byudvikling og samskabelsesprocesser - og hvordan de tre kan gå op i en højere enhed. Sofie har kompetencer inden for kvantitativ dataindsamling, analyse og adfærdsteori.

OM OS

Naboskab hjælper det offentlige, organisationer og virksomheder med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vi har specialiseret os i krydsfeltet mellem antropologi og affald. Vores styrke og ekspertise ligger i kombinationen af indsigter i menneskers adfærd og hands on-viden om tiltag og løsninger indenfor cirkulær økonomi og affalds- og ressourceområdet. I 2018 er vi blevet udvalgt af Realdania blandt de 100 bedste klimaprojekter i Danmark for vores arbejde med at udvikle dele- og bytteinitiativer. Vi har demonstreret en målbar CO2-reducerende effekt og gjort det nemt at deltage i grønne fællesskaber lokalt.
 
Vores team består af nysgerrige, engagerede konsulenter, der er passionerede for at bruge socialvidenskabelige metoder og analyser til at engagere mennesker og organisationer i cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi har tre fastansatte konsulenter og flere dygtige studentermedhjælpere og praktikanter. Vi benytter også freelancere og samarbejdspartnere til at løse både små, store, simple og komplekse opgaver. Vi har løst mere end 30 opgaver for kommuner, boligselskaber, ministerier og virksomheder om affald, bæredygtighed, cirkulær økonomi og deleøkonomi.
 
Naboskab er stiftet af Hanne Hjorth og Kristoffer Ravnbøl i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi med fokus på menneskers adfærd og lavpraktiske effektfulde løsninger. Vi holder til på Enghavevej 80C i København, men løser opgaver i hele landet. Hvis du har spørgsmål til vores ydelser eller hvordan vi vil gribe en opgave an for jer, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

MISSION & VISION

Missionen
Vores nuværende forbrug er ikke bæredygtigt, og hvis alle forbrugte som i Danmark skulle vi bruge 4,2 jordkloders ressourcer. Vi vil skabe et bedre samfund – både ressourcemæssigt og socialt. Et samfund hvor vores ressourcer indgår i et cirkulært kredsløb og skaber balance mellem vores forbrug og jordklodens kapacitet.


Visionen

Vejen dertil er bedre viden og indsigt i menneskers adfærd og opfattelser om bæredygtighed, forbrug og miljø. Vi skal sætte mennesker først i udvikling af nye løsninger for bæredygtighed, teknologi og affald. Denne viden skal hjælpe virksomheder, det offentlige og organisationer med at gå forrest i omstillingen til en cirkulær økonomi.