FACILITERING OG INSPIRATION TIL ARBEJDSGRUPPE FOR AFFALD OG RESSOURCER

Hvordan kan man arbejde med affald som ressourcer og skabe engagement for bæredygtig udvikling på tværs af kommunale institutioner, private virksomheder og civile borgere?

I Roskilde Kommunes nye kvarter Musicon vil man ikke arbejde med inddragelse, men med involvering og samskabelse. En ny arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de lokale virksomheder, den nyetablerede højskole og øko-bofællesskab er inde over planlægningen af kvarterets arbejde med ressourcer, allerede inden affaldsøer og dele-økonomiske platforme er bygget. Formålet er at udvikle og skabe engagement for de fælles affaldssystemer sammen med dem, der skal bruge dem.

Med antropologiske værktøjer til facilitering og samskabelse står Naboskab for opstartsfasen af arbejdsgruppen. Vi afholder opstartsmøde og udviklingsworkshops, så gruppens medlemmer sammen kan få forventningsafstemt tid og ressourcer samt udviklet årshjul og organisationsdiagram. Derudover skal Naboskab afholde inspirationsoplæg om deleøkonomiske løsninger på affaldsområdet – og tage arbejdsgruppen med på studietur, så de også selv kan få syn for sagen.

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 9.4: Arbejdsgruppen skal med civile, private og kommunale parter udvikle infrastrukturen på affaldsområdet, så den er i overensstemmelse med bæredygtige principper for mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
Delmål 11.3: Arbejdsgruppen skal skabe byudvikling, der gøres mere inkluderende og bæredygtig.
Delmål 11.6: Reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger, særligt ift. husholdnings- og anden affaldsforvaltning.
Delmål 12.2: Arbejdsgruppen skal sikre at arbejdes bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Delmål 12.5: Bidrage til at reducere affald gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Delmål 12.8: Igennem arbejdsgruppens åbne møder med borgere og virksomheder gives information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med CØ-inspiration, oplæg og facilitering generelt? Så ring til projektleder og antropolog Ida Neergaard (M: +45 29 91 70 83) eller direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).