Landsbyudvikling i Middelfart Kommune

Mange danske landsbyer er udfordret af faldende erhvervsaktivitet, stigende alderssammensætning, mindre ressourcer til byfornyelse og generel manglende  sammenhængskraft. Der efterspørges derfor nye måder at organisere borgere, erhvervsliv og kommune i mere forpligtende samarbejder, der kan tilføre ressourcer til den fortsatte lokale udvikling og drivkraft i landsbyerne på sigt.

 

I samarbejde med Middelfart Kommune skal Naboskab for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skabe et nyt kulturhus i landsbyen Nørre Aaby. Formålet med projektet er, at involvere lokale borgere, brugere og erhvervslivet i at skabe mere fællesskab, byliv og sammenhængskraft og dermed gøre Nørre Aaby til en levende, attraktiv og levedygtigt by, både fysisk, økonomisk og organisatorisk.

 

Helt konkret står Naboskab for:

  • Gennemgående borgerinddragelse af byens borgere og forskellige aktører
  • Sikre at særligt de unge bliver involveret i projektet
  • Skabe et nyt attraktivt kulturhus og byrum i landsbyen
  • Udvikle et byudviklingsråd, der kan fremme byens udvikling samt agere bindeled mellem borgere, kommune og erhvervsliv

 

På længere sigt er formålet at sprede den indsigt, som projektet skaber, så det kan inspirere og hjælpe andre landsbyudviklingsprojekter i en dansk kontekst. Projektet kan på den måde vise, hvordan fremtidens aktive medborgerskab og velfærd kan se ud i Danmarks mange landsbyer.

Hvis I vil høre mere om projektet så kontakt os her