Forebyggelse af marint affald på havn og hav

Affald i havet er et globalt problem, og også et stigende problem i danske farvande. Forurening i havet, der primært kommer fra land har allerede nået alarmerende niveau. Der er i gennemsnit 13.000 stykker plastikaffald per kvadratkilometer i havet. Derfor er problemstillingen også en del af FN's 17 verdensmål.

 

Selvom marint affald er en stor global udfordring, så kræver det lokal viden og lokale løsninger for at det kan forebygges. I samarbejde med Rostra Kommunikation og PlanMiljø er Naboskab derfor i gang med at hjælpe Miljø- og Fødevareministeriet med en kommunikationskampagne for forebyggelse af marint affald i Danmark. Formålet med kampagne er at skabe synlighed omkring de gode og lavpraktisk løsninger på området, samtidig med at vi bidrager til at skabe mere viden på omkring affald i havet.

 

Konkret står Naboskab for en større brugerundersøgelse og adfærdsanalyse blandt fiskere og sejlere i en række udvalgte danske havne: Svanemøllen, Sydhavn, Gilleleje, Hanstholm, Thyborøn og Skagen. Undersøgelsen skal på baggrund af en række antropologiske feltbesøg med  deltagelse, observation og kvalitativ interview, skabe dybdegående indsigter om målgrupperne ift. affald i havn og hav.

 

På baggrund af ca. 50 interview og deltagelse i 5-6 havne, vil undersøgelsen pege på en række lavpraktisk løsninger og konkrete anbefalinger, der skal være med til at styrke en kommunikationskampagnen for Miljø- og Fødevareministeriet. Samtidig vil undersøgelsen bidrage med generel viden om, hvad der kan gøres for at forebygge affald i havet.

 

Hvis I vil vide mere om projektet så kontakt Ida Torp Neergaard eller  Kristoffer Ravnbøl.