Deleøkonomi på Fremtidens Kofoeds Skole

Kofoed Skole har hjulpet socialt udsatte mennesker siden 1928. I de seneste år har Kofoed Skole også fokuseret aktivt på bæredygtighed i form af energirenovering, CO2 besparelse og genbrug af materialer. I sin strategi for Fremtidens Kofoed Skole lægges der yderligere vægt på at skabe et social mødested med bæredygtighed og lokal deleøkonomi som omdrejningspunkt. Fremtidens Kofoed Skole bliver en landsby i storbyen hvor lokalområdet mangfoldige borgergrupper kan mødes.

 

Naboskab har hjulpet Kofoed Skole med rådgivning og vejledning til hvordan de kan skabe en platform for lokal deleøkonomi og fællesskab. Rådgivningen har taget udgangspunkt i vores erfaring med deleøkonomi, herunder deleting, deleteknologi, forsikring, sikkerhed og ansvar. Der er blevet udarbejdet en række skriftlige oplæg med idéer og inputs, konkrete forslag og anbefalinger. Materialet er sammensat i bilag, der kan bruges i fondsansøgninger og projektbeskrivelser til at realisere Kofoed Skoles visioner på området.