Inddragelse og samskabelse

Vi udvikler og faciliterer samskabelsesprocesser, der forbinder borgere og kommuner. Vi gør samskabelse jordnært og konkret - både for jer og for borgerne. Med vores erfaringer indenfor bolig- og byområder hjælper vi jer med at forstå lokale fællesskaber: Hvad motiverer og engagerer? Hvordan skaber man attraktive fællesarealer, der bliver brugt aktivt?

 

Den bedste inddragelse sker, når vi forstå målgruppens behov, ønsker og udfordringer. Dette kortlægger vi gennem dybdegående kvalitative undersøgelser, hvor vi er “hands-on” ude i felten: Vi møder borgerne, hvor de er og deltager med dem i hverdagen. Her opbygges tillid og troværdighed, hvilket giver de bedste indsigter i målgruppen. På den måde kan vi skræddersy forløb, borgermøder og workshop, der inddrager, engagerer og motiverer. Det kan være med til at skabe ejerskab og medbestemmelse, og sikre forankring på sigt.

 

Vi har arbejdet konkret med værktøjer og samskabelsesmodeller for, hvordan kommuner, socialøkonomiske virksomheder og borgere kan samarbejde om at løse lokale udfordringer. Vi kan både hjælpe med de konkrete inddragelsesprocesser samt med det strategiske fokus på, hvordan man gør samskabelse jordnært for borgerne.

 

Konkrete eksempler på hvad vi laver:

  • Inddragende undersøgelser
  • Netværks- og aktørkortlæning
  • Udvikling af nye metoder og tiltag til inddragelse
  • Facilitering af workshops, dialog- og borgermøder
  • Udvikling af nye organiseringsformer mellem kommune og borger