Københavnernes hverdagspraksis og flow

Der er stort fokus på ressourcer, affald og cirkulær økonomi. Både på europæisk og nationalt plan forventes det, at der kommer nye ambitiøse målsætninger for op imod 65-70 % genanvendelse af det kommunale affald. For at nå de ambitiøse mål og få en højere genanvendelse, skal der blandt andet igangsættes nye tiltag og initiativer, der kan understøtter borgerne i nemt at sortere i forskellige affaldstyper. 
 
Københavns Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af deres Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024 efterspurgt viden om københavnernes adfærd og hverdagsflow. Denne viden skal understøtte udviklingen og prioriteringen af indsatser i planen, der øger genbrug og genanvendelse, og fremmer dele, leje- og bytteordninger.
 
Naboskab blev sat til at lave en stor brugerundersøgelser, der skulle øge viden om borgernes hverdag: Hvad gør det let for borgerne når der skal affaldssorteres, og hvad gør det nemt at deltage i cirkulær økonomi. Der blev indsamlet 602 spørgeskemabesvarelser, foretaget 40 korte interview og 15 længerevarende interviews. Undersøgelserne fandt sted ude i byrummet, i borgernes hjem, på genbrugsstationerne.
 
Resultaterne blev opsamlet i en rapport og power-point præsentation. Rapporten havde tydelige resultater og klare anbefalinger til hvordan Københavns Kommune kan øge borgernes deltagelse i affaldssortering samt i cirkulære aktiviteter som at bytte, dele og genbruge. Med disse indsigter og anbefalinger kan kommunen være med til at nå de ambitiøse mål for genanvendelse og genbrug, der bliver stillet krav til fremover.
  
Læs hele rapporten her