CIRKULÆR ØKONOMI OG AFFALD I HVERDAGEN - ADFÆRDSANALYSE

Der er stort fokus på ressourcer, affald og cirkulær økonomi. Både på europæisk og nationalt plan forventes det, at der kommer nye ambitiøse målsætninger for op mod 65-70 % genanvendelse af det kommunale affald. For at nå disse mål, skal der på kommunalt plan igangsættes nye tiltag, der kan understøtter borgerne i nemt at sortere i forskellige fraktioner.

Københavns Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af deres Ressource- og Affaldsplan for 2019-2024 efterspurgt viden om københavnernes adfærd og hverdagsflow. Indsigterne i københavnernes hverdagspraksis skal understøtte udviklingen og prioriteringen af indsatser, der øge genbrug og genanvendelse, og fremme dele, leje- og bytteordninger.

Naboskab planlagde og udførte i denne forbindelse en omfattende brugerundersøgelse og adfærdsanalyse, der havde til formål at øge kommunens viden om borgernes hverdag i henhold til affald: Hvad gør det let for borgerne, når der skal affaldssorteres, og hvad gør det nemt at deltage i cirkulær økonomi?

Der blev indsamlet 602 spørgeskemabesvarelser, foretaget 40 korte interview og 15 længerevarende interviews. Undersøgelserne fandt sted ude i byrummet, i borgernes hjem, på genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer. Resultaterne blev opsamlet i en rapport og i en PowerPoint-præsentation. Rapporten havde anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan øge borgernes deltagelse i affaldssortering samt i cirkulære aktiviteter. Med disse indsigter og anbefalinger kan kommunen være med til at nå de ambitiøse mål for genanvendelse og genbrug, der bliver stillet krav til fremover.

Læs hele rapporten her 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Rådgivning om hvordan kommunen kan reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger - herunder særligt i forhold til affaldsforvaltning.
Delmål 12.2: Rådgivning om hvordan kommunen kan opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Delmål 12.6: Finde systemer, der gør det nemt for borgerne at reducere affald igennem øget genanvendelse og genbrug.
Delmål 13.2: Integrere tiltag for begrænsning af affald i forhold til klimaforandringer i Københavns Kommunes udvikling og implementering af Affalds- og Ressourceplan 2019-2024.
Delmål 13.3: Øget den menneskelige og institutionelle kapacitet i Københavns Kommune i forhold til modvirkning og skadesbegrænsning af klimaforandringer.

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med adfærdsanalyser generelt? Så ring eller skriv til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96, E: kr@naboskab.dk).