Netværkskortlægning af Guldminen

Guldminen er et genbrugseksperiment og et samarbejde mellem Københavns Kommune, Amager Ressource Center og 12 iværksætterprojekter. Iværksætterne kaldes guldgravere og skal omsætte affald til bæredygtig forretning. Projekt Guldminens formål er at skabe viden, indsigter og erfaringer, der skal indgå i udviklingen af en ny genbrugsstation på Sydhavnstippen - en prototype for fremtidens genbrugsstation.
 

Naboskab har foretaget en netværkskortlægning af guldgravernes netværk, herunder offentlige og private kunder, samarbejdspartnere og leverandøre. Netværket er blevet kortlagt gennem en række kvalitative interviews, deltagelse og observationer i Guldminen. På den baggrund har Naboskab udarbejdet 14 forskellige netværkskort og en rapport over projektets forløb og resultater.
 

Kortlægningen illustrerer Guldminens egentlige omfang ved at tydeliggøre forbindelser mellem guldgraverne og samarbejdspartnere, iværksættere, ildsjæle, organisationer, offentlige institutioner, virksomheder og kunder. Netværkskortlægningen indgår i en større evaluering af Guldminen, der skal bruges i udviklingen af fremtidens genbrugsstationer.