AFFALDS-KOMMUNIKATION I GRIBSKOV

Hver sommer, er der på festivaler og strande massive udfordringer med henkastet affald. Det er et problem i forhold til dyrelivet, men også for borgeres og turisters lyst til at bruge naturen. Spørgsmålet er, hvordan man bedst får borgerne til at ændre adfærd, så man forebygger at affaldet ender i skoven, på stranden og i havet?
 
I Gribskov Kommune har man til sommerens ugentlige loppemarkeder og festivalen Musik i Lejet i flere år haft massive problemer med henkastet affald. Derfor har man i år forsøgt at supplere opsætning af ekstra skraldespande og hyppigere tømning, med analog kommunikation, der hvor borgerne er. Formålet er at fortælle Gribskovs borgere, sommerhusbeboere, turister og festivalgængere, hvordan de nemt kan sortere bedre og mere samt komme af med deres affald.
 
Med antropologiske værktøjer til inddragelse har Naboskab hjulpet Gribskov Kommune med analog kommunikation på diverse events sommeren over. Vi har til gavn for de yngste og deres forældre, delt pixi-bøger med affalds-historier ud om ‘Ida og Oscar på skovtur’. Vi har haft roll-ups med, vi har brugt til at fortælle om, hvordan man kan indrette hjemmets infrastruktur og lave systemer, der gør det nemt at sortere, hvor man har brug for det (fx at sortere papir i stuen, hvor man har aviser, bio i et skab i køkkenet, hvor man håndterer fødevarer og pap på badeværelset til toiletrullerne). Vi har delt muleposer ud, så folk har noget at putte deres direkte genbrugsfund (fra loppemarkederne) i, og på kort anvist borgerne, hvor de nær deres bopæl kan komme af med diverse fraktioner på nærgenbrugsstationerne.
 
Den direkte kommunikation, hvor kommunen kommer ud til borgerne har vist sig som en stor succes, der bør gentages næste år og kopieres til andre sommerhusområder og mindre festivaler. Udover at det ofte er billigere, med et menneskeligt ansigt frem for husomdelte pjecer, så er det kvalitetsmæssigt også bedre. Vi har på stedet mulighed at målrette affalds-kommunikationen til den enkelte borger. Samtidig giver borgerne os vigtig feedback, vi kan tage med tilbage til kommunen. Disse brugerindsigter kan kommunalt bruges til at forbedre og videreudvikle affaldsområdet og den borgerrettede kommunikation.
 
VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 

 

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning
Delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden betydeligt
Delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil
Delmål 14.1: Reducer forurening af havet
 
VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med analog affalds-kommunikation? Så ring til projektleder og antropolog Ida Neergaard (M: +45 29 91 70 83) eller direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96).