BRUGERUNDERSØGELSE AF GENBRUGSKRUS PÅ HAVEN FESTIVAL 2018

De seneste år har der været et stigende fokus på de negative konsekvenser, som brugen af engangsplastik har for miljøet. Det er ikke uden grund: Plastik ender ofte i naturen, hvor det ødelægger plante- og dyreliv, eller til forbrænding med CO2-udledning til følge.

Derfor valgte Københavns Kommune som et forsøgsprojekt at indføre genbrugskrus og -kander på HAVEN Festival 2018. Krusene kan vaskes op til 200 gange og allerede ved anden vask er de mere bæredygtige end almindelige fadølkrus.

I den forbindelse har Naboskab foretaget en brugerundersøgelse og analyse af oplevelsen med de vaskbare genbrugskrus sammenlignet med engangskrus. Formålet er at forstå festivalgæsternes holdninger og adfærd i relation til krusene og det nye pantsystem. Vi foretog 102 mini-interviews og 20 timers deltagerobservation under festivalen d. 10.-11. august 2018.

Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport til Københavns Kommune, som skal bruges til at vurdere, hvorvidt og hvordan lignende tiltag kan indføres i fremtiden. Resultaterne er vigtige, da de kan vise vejen for andre danske festivaler og events, som ønsker at overgå til et mere cirkulært ressourceforbrug.

Resultaterne kan ikke offentliggøres endnu, men snart kan du læse rapporten her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling


 

 

 

 

Delmål 11.6: Reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger, særligt ift. husholdnings- og anden affaldsforvaltning.
Delmål 12.5: Bidrage til at reduceres affald gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

VIL DU HØRE NÆRMERE?

Om det konkrete projekt eller vores arbejde med adfærdsanalyser generelt? Så ring eller skriv til projektleder og direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96, E: kr@naboskab.dk).