Innovativ Affaldsforebyggelse

Affaldssortering i gårdene er et stort og voksende problem for mange kommuner. Udfordringer med forkert affaldshåndtering og store mængder storskrald gør arbejde med affald besværgeligt. Samtidig går mange brugbare og nyttige ressourcer tabt. Fremtidens affaldsløsninger afhænger af ny infrastruktur samt nye vaner, adfærd og opfattelser af affald. Det kræver i høj grad, at vi bliver bedre til at involvere og forstå borgerne i kommunale affaldssløsninger.
   
I et stort partnerskab, støttet af erhvervsstyrelsen, har Naboskab hjulpet Frederiksberg Kommune med at teste nye innovative affaldssløsninger med fokus på borgerne. Projektet bestod af 4 forskellige overlappende indsatser, hvor Naboskab har:
  

  • Opsat af 10 Bytteskabe, hvor borgerne kan stille bøger, service, tøj, legetøj og andet fremfor at smide det ud
  • Undersøgt og evalueret borgerdrevne indsatser, succesfulde og mindre succesfulde, i forhold til affald og genbrug
  • Foretaget antropologiske undersøgelser af adfærd og opfattelser ift. affaldsortering og genbrug i boligforeninger
  • Videreudviklet en miljøambassadørordning af frivillige ildsjæle, der skal udbrede viden om bytte, genbrug og miljøindsatsen lokalt
      

Formålet med partnerskabet med Frederiksberg Kommune har været at udvikle model, og en række innovative løsninger, der kan videreføres og udvides til kommuner i hele Danmark.
  
Hvis I vil høre mere om projektet så kontakt os her.