Innovativ affaldsforebyggelse

Affaldssortering i gårdene er et stort og voksende problem for mange kommuner. Udfordringer med forkert affaldshåndtering og store mængder storskrald gør arbejde med affald besværgeligt. Samtidig går mange brugbare og nyttige ressourcer tabt. Fremtidens affaldsløsninger afhænger af ny infrastruktur samt nye vaner, adfærd og opfattelser af affald. Det kræver i høj grad, at vi bliver bedre til at involvere og forstå borgerne i kommunale affaldsløsninger. I et stort partnerskab, støttet af erhvervsstyrelsen, hjælper Naboskab Frederiksberg Kommune med at teste nye innovative affaldsløsninger med fokus på borgerne. Projektet består 4 forskellige overlappende indsatser, hvor Naboskab:

  • Opsætter af 10 Bytteskabe, hvor borgerne kan stille bøger, service, tøj, legetøj og andet fremfor at smide det ud.
  • Undersøger og evaluerer borgerdrevne indsatser, succesfulde og mindre succesfulde, i forhold til affald og genbrug
  • Foretager antropologiske undersøgelser af adfærd og opfattelser ift. affaldsortering og genbrug i boligforeninger
  • Hjælper Frederiksberg Kommune med at videreudvikle en miljøambassadørordning af frivillige ildsjæle, der skal udbrede viden om miljøindsatsen lokalt.

Formålet med partnerskabet med Frederiksberg Kommune er at udvikle en model, og en række innovative løsninger, der kan videreføres og udvides til kommuner i hele Danmark. Hvis I vil høre mere om projektet så kontakt os her.