Klima100 projekt - Innovativ Affaldsforebyggelse

Affaldssortering i gårdene er et voksende problem for mange kommuner. Udfordringer med forkert affaldshåndtering og store mængder storskrald gør arbejdet med affald besværligt for viceværter og renovationsfolk. Samtidig går mange brugbare og nyttige ressourcer tabt. Fremtidens affaldsløsninger afhænger af ny infrastruktur samt nye vaner, adfærd og opfattelser af affald. Det kræver i høj grad, at vi bliver bedre til at forstå og involvere borgerne i kommunale affaldsløsninger.

I et stort partnerskab, støttet af Erhvervsstyrelsen, har Naboskab hjulpet Frederiksberg Kommune med at teste og udvikle nye innovative affaldssløsninger med involvering af borgerne. Projektet bestod af 4 forskellige overlappende indsatser, hvor Naboskab har:

   • Opsat, målt og evalueret på brugen af 10 bytteskabe, hvor borgerne kan stille bøger, service,
    tøj, legetøj og andet fremfor at smide det ud.
   • Undersøgt og evalueret borgerdrevne indsatser i forhold til affald og genbrug
   • Foretaget antropologiske undersøgelser af adfærd og opfattelser ift. affaldssortering og genbrug i boligforeninger
   • Videreudviklet en miljøambassadør-ordning af frivillige ildsjæle, der har udbredt viden om
    bytte-, genbrugs- og miljøindsatsen lokale

   

Projektet er af Realdania og Sustainia blevet udvalgt som et af de 100 bedste klimaløsninger blandt kommuner i Danmark. Resultatet af at opsætte bytteskabe i boligforeninger, kombineret med uddannelse af lokale miljøambassadører, viste at der var store CO2-reduktioner i form af mere direkte genbrug frem for nyindkøb. Samtidig viste brugerundersøgelserne, at beboerne i de respektive boligforeninger og boligområder oplevede, at løsningen øgede deres miljøbevidsthed generelt og styrkede deres naboskab. Tænk hvis alle boligselskaber og boligforeninger havde et bytteskab?

VI ARBEJDER MED FN’s VERDENSMÅL – for bæredygtig udvikling

 

 

 

 


Delmål 11.6:
Hjulpet med at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger.

Delmål 12.2: Styrket Frederiksberg Kommune i deres  bæredygtige forvaltning og udnyttelse af ressourcer.
Delmål 12.5: Hjulpet til at affaldsgenereringen reduceres igennem forebyggelse og øget direkte genbrug mellem naboer.
Delmål 12.8: De fysiske deleøkonomiske løsninger og den frivillige ambassadør-ordning hjælper med at sikre, at mennesker har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

VIL DU HØRE NÆRMERE?
Om det konkrete projekt eller vores arbejde med udvikling af deleøkonomiske løsninger og inddragelse af frivillige? Så ring til direktør Kristoffer Ravnbøl (M: +45 28 11 75 96)