Affald som ressource i boligforeninger

Naboskab indgik i 2016 et seks måneders samarbejde med Københavns Kommune om at sætte Bytteskabe op i en række udvalgte boligforeninger. I et Bytteskab kan beboerne på en nem og overskuelig måde bytte genstande frem for at smide dem ud. Bytteskabene blev udført i genanvendelige materialer fra "Guldminen" på Genbrugspladsen Vasbygade. Projektets formål var at undersøge borgernes adfærd i forhold til bytte af ting, der ellers ville blive smidt ud. I projektperioden stod Naboskab blandt for at facilitere dialog med boligforeningerne, servicere og organisere Bytteskabene, foretage interview og evaluering af Bytteskabenes miljømæssige og sociale effekter.

 

Projektet resultater viste, at Bytteskabene medførte at store mængder "affald" i stedet blev recirkuleret blandt beboerne. I en af de udvalgte boligforeninger blev mere en 30 kg ting hver uge genbrugt og recirkuleret blandt foreningens ca. 150-200 beboere. Bytteskabene viste sig også at fungere som et socialt samlingspunkt i foreningerne. Som et uformelt mødested kan Bytteskabene derfor også være med til at styrke det sociale nabofællesskab lokalt.

 

Projektet blev støttet af "Genanvendelspuljen" under Teknik og Miljøforvaltningen. Hvis I er interesseret i at læse mere om Bytteskabe så læs nærmere her.