CIRKULÆR ØKONOMI - AFFALD & GENBRUG

Vi forbruger flere ressourcer end jorden har til rådighed. Det er kun et spørgsmål om tid før, at vores samfund, virksomheder og institutioner skal overgå til en cirkulær økonomi. Vi rådgiver og hjælper virksomheder, offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med cirkulær økonomi og indsatser indenfor affald og genbrug.
 

Vi hjælper både med strategisk udvikling samt kortlægning af muligheder og potentialer ved omstilling til cirkulær økonomi. Vi laver brugerindsigter og adfærdsanalyser om jeres kunder/bruger/borgers opfattelser og adfærd i forhold til affald, genbrug, ressourceforbrug og bæredygtighed. På den baggrund laver vi rådgivning og anbefalinger, der bidrager til at skabe nye løsninger indenfor den cirkulære økonomi.