A/B SØPASSAGEN

Søpasasgen er Danmarks første CO2 neutrale andelsforening og har haft stor success med at inddrage og motivere beboerne i miljøprojekter. Som led i denne udvikling har Søpassagen henvendt sig til Naboskab omkring flere bæredygtige løsninger, der samtidig kan være med til at skabe fællesskab i boligforeningen.

 

Naboskab har gennemført en indledende brugerundersøgelse blandt beboerne i Søpassagen. På den baggrund har vi kortlagt de forskellige behov og vaner i forhold til bytte og deling af ting lokalt. Derefter er der blevet opsat både et Naboskab og et Bytteskab. Dette har givet beboerne mulighed for at både dele og bytte med hinanden. Samtidig har de haft et sted at mødes, hvor nye sociale møder kan opstå.