YDELSER

Vi tilbyder brugerundersøgelser, borgerinddragelse, idéudvikling og rådgivning til kommuner, virksomheder og organisationer. Vores fokusområder er affald og  genbrug, lokalt fællesskab, byudvikling, deleøkonomi og cirkulær økonomi. Vi opretter også fysiske dele- og bytteplatforme, der gør det nemmere at dele og bytte i bolig- og byområder.

METODE

Vi har et stærkt fokus på sociale fællesskaber og menneskelig adfærd. Vores tilgange tager altid udgangspunkt i lokale indsigter og behov. Vi gør brug af antropologiske kvalitative metoder og fremgangsmåder. Vi er nysgerrige, engagerende og går i dybden med alle vores projekter.  Fælles for vores arbejde er målet om at styrke lokal fællesskab gennem vores projekter.

HVORFOR?

Vores forbrug af ressourcer er ineffektiv, meget går til spilde og samtidig skader det samfund, økonomi og klima. En af årsagerne er vores vaner og opfattelser af fællesskab og ressourcer. Vi overforbruger som individer fremfor at dele i fællesskab. Vi tror på, at Danmark har brug for nye innovative løsninger med fokus på cirkulær økonomi og fællesskab.

“Naboskab var de helt rette at have på opgaven. Den viden og de indsigter de skabte havde vi ikke selv kunne indsamle. Naboskab har en meget professionel tilgang til tingene, til trods for at de ikke er senior og har 10 års erfaring i ryggen. Jeg har under hele processen følt at de havde fuldstændig styr på det”

Kathrine Overgaard Rasmussen, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune

“Det er min opfattelse, at Naboskab imødekommer flere af de udfordringer, som kommunerne pt. står overfor. Her tænker jeg særligt på udfordringerne ensomhed, social eksklusion, manglende integration og selvfølgelig de klimamæssige udfordringer”

Anne Grave, Senior Projektleder, DAC

“Naboskab rammer ned i en vigtig problemstilling, som vi til daglig i ABF og BL møder
fra vores medlemmer. Udfordringer forbundet med nabokonflikter, ensomhed og
manglende socialt fællesskab blandt beboerne”

Thea Gregersen & Ann-Sofie Nielsen, ABF & BL

“Vi gick inspirerade därifrån med en hel del värdefulla erfarenheter kopplat till bytesverksamhet, som bland annat kommer att användas i det projekt med minikretsloppsparker som Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, kommer att driva under 2017 – 2019

 

Hildur Ingvason, Utredare Cirkulära Göteborg
Danskerne har ting opmagasineret for kr.
20
Så meget affald producerer danskerne hver dag
43
Naboskabe, Bytteskabe og Byttestationer i Danmark
30
Andelen af københavnere som gerne vil kende deres nabo bedre
85

Hold dig opdateret med nyheder fra Naboskab. Vi udsender et nyhedsbrev ca. en gang i kvartalet.