YDELSER

Vi skaber indsigt og viden om menneskers behov, adfærd og hverdag med fokus på cirkulær økonomi, affald og ressourcer samt by- og landsbyudvikling. Vi er drevet af at skabe løsninger med og for mennesker. Vi styrker forbindelsen til borgere, brugere og kunder gennem kvalitative brugerundersøgelser. Vi omsætter brugerindsigter til konkrete anbefalinger og håndgribelige løsninger til kommuner, styrelser, ministerier, organisationer og virksomheder.

METODE

Vores tilgang er antropologisk: Vi sætter os i menneskers sted for at forstår dem, vi er nysgerrige, og møder brugerne, der hvor de er. Vi er lavpraktiske og løsningsorienterede. Vi gør “luftige” begreber som cirkulær økonomi, deleøkonomi og samskabelse konkret og jordnært ved at tage brugernes briller på. Med den viden i hånden, hjælper vi jer med at få eksekveret på indsatser, planer og strategier så I når jeres målsætninger.

HVORFOR?

Vores forbrug af ressourcer er ineffektiv, meget går til spilde og det skader samfund, økonomi og klima. En af årsagerne er vores vaner og opfattelser af fællesskab og ressourcer. Vi overforbruger som individer fremfor at dele i fællesskab. Vi tror på, at Danmark har brug for nye innovative løsninger med mennesket i centrum for hvordan vi arbejder med ressourcer, fællesskaber og cirkulær økonomi.

“Naboskab var de helt rette at have på opgaven. Den viden og de indsigter de skabte havde vi ikke selv kunne indsamle. Naboskab har en meget professionel tilgang til tingene, til trods for at de ikke er senior og har 10 års erfaring i ryggen. Jeg har under hele processen følt at de havde fuldstændig styr på det”

Kathrine Overgaard Rasmussen, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune
Danskerne har ting opmagasineret for kr.
20
Så meget affald producerer danskerne hver dag
43
Naboskabe, Bytteskabe og Byttestationer i Danmark
31
Andelen af københavnere som gerne vil kende deres nabo bedre
85