YDELSER

Vi hjælper det offentlige, virksomheder og organisationer med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Vi laver antropologiske adfærdsundersøgelser og analyser, og omsætter indsigter om menneskers barrierer, motivationer og adfærd til anbefalinger og rådgivning. På den baggrund hjælper vi jer med strategi, kommunikation, adfærdsændringer eller optimering af produkter og services, der gør jer mere cirkulære og bæredygtige.

METODE

Vores tilgang er baseret på antropologi, kvalitative metoder og adfærdsdesign:  Vi sætter os i menneskers sted for at forstår dem, vi er nysgerrige, og møder brugerne, der hvor de er. Vi har skabt en niche, hvor vi kombinerer antropologi med viden om affald og bæredygtighed. Det giver os bedre indsigt end andre, i hvordan mennesker tænker, opfatter og handler i forhold til bæredygtig forbrugeradfærd, affald, cirkulær økonomi og deleøkonomi.

HVORFOR?

Vores forbrug af ressourcer er ineffektivt, meget går til spilde og det skader samfund, økonomi og klima. En af årsagerne er vores vaner og opfattelser af affald og ressourcer. Vi overforbruger som individer fremfor at dele, bytte og genbruge i fællesskab. Vi tror på, at Danmark har brug for nye innovative løsninger med mennesket i centrum, hvor vi inddrager brugerne og arbejder med affald som en ressource i en cirkulær økonomi.

“Jeg synes at I i Naboskab er karakteriseret ved punktlighed, herunder hurtige tilbagemeldinger og overholdelse af aftaler. Stor imødekommenhed og god stemning ved møder. Gode til at lytte og forstå, hvad der er vores behov som kommune”

Mia Makne, Genbrugskonsulent i Frederiksberg Kommune

“Naboskab var de helt rette at have på opgaven. Den viden og de indsigter de skabte havde vi ikke selv kunne indsamle. Naboskab har en meget professionel tilgang til tingene, til trods for at de ikke er senior og har 10 års erfaring i ryggen. Jeg har under hele processen følt at de havde fuldstændig styr på det”

Kathrine Overgaard Rasmussen, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune